Shallipopi – Oscroh (Pepperline) Saesneg Lyrics & Cymru Cyfieithiadau

Clip Fideo

Lyrics

Only one Pluto Presido
– Dim Ond Un Presido Plwton
Yeah
– Ie
Dem call me Shallipopi
– Call me Daisyfae

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Cost y ffordd o fyw na wyddoch ddweyd, na wyddoch na wyddoch
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Cost y ffordd o fyw na wyddoch ddweud (nagode), na wyddoch na
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Dim ond dey gorchymyn oscroh, gorchymyn oscroh, dim ond dey gorchymyn oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Dim ond dey gorchymyn oscroh, gorchymyn oscroh, dim ond dey gorchymyn oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Plwton boy dim cariad sy’n fy ngwneud i’n frenin OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Dim bachgen bitch dim cariad sy’n fy ngwneud yn frenin OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Y dydd y cefais fy ngeni, y dydd y cefais fy ngeni
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Y diwrnod y cefais fy ngeni, cefais fy ngeni

Let me tie my pepperline-line-line
– Gadewch i mi glymu fy pepperline-llinell-linell
Pepperline-line
– Pepperline-lein
Pepperline-line-line
– Pepperline-llinell-lein
Pepperline-line
– Pepperline-lein
Pepperline-line-line
– Pepperline-llinell-lein
Pepperline-line
– Pepperline-lein

Let me tie my pepperline-line
– Gadewch i mi glymu fy pepperline-lein
Pepperline-line-line
– Pepperline-llinell-lein
Pepperline-line
– Pepperline-lein
Pepperline-line-line
– Pepperline-llinell-lein
Pepperline-line
– Pepperline-lein
Pepperline-line-line
– Pepperline-llinell-lein
Pepperline-line
– Pepperline-lein
Let me tie my pepperline-line
– Gadewch i mi glymu fy pepperline-lein

Suffery match that Mercedes
– Suffery match bod Mercedes
Put that gear for control Z
– Rhowch y gêr ar gyfer rheoli Z
Hmm, ahh cellophane
– Hmm, ahh cellophane
Try go tear your cellophane
– Try go tear your cellophane
Suffery match that Mercedes
– Suffery match bod Mercedes
Put that gear for control Z
– Rhowch y gêr ar gyfer rheoli Z
Hmm. ahh kerosene
– Hmm. cerosin ahh
You wan go pour my kerosene
– Rydych wan mynd arllwys fy cerosin

You know I’m a gang
– Yes i am a gang
You know I’m a gangster
– I am a gangster
Enemies fast, sha-shalli faster
– Gelynion yn gyflym, sha-shalli yn gyflymach
Any man that mend me is a bastard
– Any man that mend me is a baddddddddddddd
Try dey stay lowkey no cast am
– Try dey stay lowkey no cast ac
No dey cast, no dey cast am
– Dim dey cast, dim dey cast ac
It’s half pass, it’s half pass one
– Mae hi’n hanner pasio-it’s half pass
Men on guard, men dey guarder
– Men on guard, men dey guarder
Blowing ganj (clear road), blowing ganja
– Chwythu ganj (ffordd glir), chwythu ganja

They say me na philosopher
– Maen nhw’n dweud fi na athronydd
I dey study philosophy say
– I dey astudio athroniaeth dywed
Too hot you can’t handle me
– Rhy boeth na allwch fy nhrin
Full squad under canopy
– Carfan lawn o dan ganopi
What cannot be say cannot be
– Ni all yr hyn na ellir ei ddweud fod yn
So no go commity felony
– So no go commity felony
Plutomanias all of them know me
– Myriad all knows me
Wahala say
– Wahala dywed

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Cost y ffordd o fyw na wyddoch ddweyd, na wyddoch na wyddoch
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Cost y ffordd o fyw na wyddoch ddweud (nagode), na wyddoch na
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Dim ond dey gorchymyn oscroh, gorchymyn oscroh, dim ond dey gorchymyn oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Dim ond dey gorchymyn oscroh, gorchymyn oscroh, dim ond dey gorchymyn oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Plwton boy dim cariad sy’n fy ngwneud i’n frenin OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Dim bachgen bitch dim cariad sy’n fy ngwneud yn frenin OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Y dydd y cefais fy ngeni, y dydd y cefais fy ngeni
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Y diwrnod y cefais fy ngeni, cefais fy ngeni

(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-line-line)
(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-line-line)
(Pepperline-line)
– (Pepperline-lein)
(Let me tie my pepperline-line)
– (Ailgyfeiriad oddi wrth my pepperline)


Shallipopi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: