Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Inglés Letras & Galego Traducións

Videoclip

Letras

The lights went out, I hit the ground
– As luces apagáronse, eu golpeei o chan
You didn’t mind that I was bleeding out
– Non che importaba que estivese sangrando
You filled my life with minor songs
– Encheu a miña vida con cancións menores
I loved you but you loved to do me wrong
– Eu te amaba pero ti amabas facerme mal

I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Boto de menos o teu bico, a gasolina e un fósforo
Red Lights, flashes, rising out of the ashes
– Luces vermellas, flashes, levantándose das cinzas
I see you for who you are
– Vexo por quen es
But you can’t break a broken heart
– Pero non podes romper un corazón roto

You lift me up and leave me in the gutter
– Levántame e déixame na canalización
You tear me up and move on to another
– Te destrúesme e pasas a outro
I’m torn apart but I am a survivor
– Estou destrozado pero son un superviviente
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ohh)
– Non podes, non podes romper un corazón roto(ooh ,ooh, ohh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Non podes romper un corazón roto (ooh, ooh, ooh)

An all-time low but I’ll get by
– Un mínimo histórico, pero pasarei
And over you, I’ll find the highest high
– E sobre ti, atoparei o máis alto
You did your best to do your worst
– Fixeches o teu mellor para facer o teu peor
I got used to all the ways it hurt
– Acostumeime a todas as formas en que doeu

Feel the fever telling me that I need her
– Sinto a febre dicindo que a necesito
Science fiction turning into an addiction
– A ciencia ficción converteuse nunha adicción
I see you for who you are
– Vexo por quen es
But you can’t break a broken heart
– Pero non podes romper un corazón roto

You lift me up and leave me in the gutter
– Levántame e déixame na canalización
You tear me up and move on to another
– Te destrúesme e pasas a outro
I’m torn apart but I am a survivor
– Estou destrozado pero son un superviviente
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Non podes, non podes romper un corazón roto (ooh, ooh, ooh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Non podes romper un corazón roto (ooh, ooh, ooh)

Oh, I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Boto de menos o teu bico, a gasolina e un fósforo
Red Lights, flashes, rising from the ashes
– Luces vermellas, flashes, levantándose das cinzas

You lift me up and leave me in the gutter
– Levántame e déixame na canalización
You tear me up and move on to another
– Te destrúesme e pasas a outro
I’m torn apart but I am a survivor
– Estou destrozado pero son un superviviente
You can’t break a— (ooh, ooh, ooh)
– Non podes romper a (ooh ,ooh, ooh)
Oh, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Non podes romper un corazón roto (ooh, ooh, ooh)

You can’t, you can’t break a broken heart
– Non podes, non podes romper un corazón roto
You can’t, you can’t, you can’t break a broken heart
– Non podes, non podes, non podes romper un corazón roto
You can’t, you can’t break a broken heart
– Non podes, non podes romper un corazón roto
You can’t, you can’t break a broken heart!
– Non podes, non podes romper un corazón roto!


Andrew Lambrou

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: