Kate Bush – This Woman’s Work Inglés Letras & Galego Traducións

Videoclip

Letras

Pray God you can cope
– Reza A Deus que poidas facer fronte
I stand outside this woman’s work
– Estou fóra do traballo desta muller
This woman’s world
– O mundo desta muller
Ooh, it’s hard on the man
– Oh, é difícil para o home
Now his part is over
– Agora a súa parte rematou
Now starts the craft of the father
– Agora comeza o oficio do pai

I know you have a little life in you yet
– Sei que aínda tes unha pequena vida en ti
I know you have a lot of strength left
– Sei que tes moita forza
I know you have a little life in you yet
– Sei que aínda tes unha pequena vida en ti
I know you have a lot of strength left
– Sei que tes moita forza

I should be crying, but I just can’t let it show
– Debería estar chorando, pero non podo deixar que se mostre
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Debería estar esperando, pero non podo deixar de pensar
Of all the things I should’ve said
– De todas as cousas que debería ter dito
That I never said
– Que nunca dixen
All the things we should’ve done
– Todas as cousas que deberiamos ter feito
That we never did
– Que nunca fixemos
All the things I should’ve given
– Todas as cousas que debín dar
But I didn’t
– Pero non o fixen
Oh, darling, make it go
– Oh, querido, fai que vaia
Make it go away
– Fai que se marche

Give me these moments back
– Devolve – me estes momentos
Give them back to me
– Devolve – los a min
Give me that little kiss
– Dáme ese pequeno bico
Give me your hand
– Dáme a túa man

I know you have a little life in you yet
– Sei que aínda tes unha pequena vida en ti
I know you have a lot of strength left
– Sei que tes moita forza
I know you have a little life in you yet
– Sei que aínda tes unha pequena vida en ti
I know you have a lot of strength left
– Sei que tes moita forza

I should be crying, but I just can’t let it show
– Debería estar chorando, pero non podo deixar que se mostre
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Debería estar esperando, pero non podo deixar de pensar
Of all the things we should’ve said
– De todas as cousas que deberiamos ter dito
That were never said
– Iso nunca se dixo
All the things we should’ve done
– Todas as cousas que deberiamos ter feito
That we never did
– Que nunca fixemos
All the things that you needed from me
– Todas as cousas que necesitabas de min
All the things that you wanted for me
– Todas as cousas que querías para min
All the things that I should’ve given but I didn’t
– Todas as cousas que debería ter dado pero non o fixen
Oh, darling, make it go away
– Oh, querido, fai que se marche
Just make it go away now
– Faino desaparecer agora


Kate Bush

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: