Shallipopi – Oscroh (Pepperline) Inglés Letras & Galego Traducións

Videoclip

Letras

Only one Pluto Presido
– Só Un Plutón Presido
Yeah
– Si
Dem call me Shallipopi
– Chámame Shallipopi

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– O estilo de vida custa na you nor know say, na you nor know
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– O estilo de vida custa na you nor know say (nagode), na you nor know
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Só dey ordena oscroh, ordena oscroh, só dey ordena oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Só dey ordena oscroh, ordena oscroh, só dey ordena oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Plutón non hai amor que me faga rei de OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Non hai puta rapaz non hai amor que me faga rei de OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Desde o día en que nacín, día en que nacín, dey order oscroh di:
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Desde o día en que nacín, o día en que nacín, dey order oscroh

Let me tie my pepperline-line-line
– Deixe-me atar a miña liña de pepperline
Pepperline-line
– Liña de pimienta
Pepperline-line-line
– Liña Pepperline
Pepperline-line
– Liña de pimienta
Pepperline-line-line
– Liña Pepperline
Pepperline-line
– Liña de pimienta

Let me tie my pepperline-line
– Deixe-me atar a miña liña de pimienta
Pepperline-line-line
– Liña Pepperline
Pepperline-line
– Liña de pimienta
Pepperline-line-line
– Liña Pepperline
Pepperline-line
– Liña de pimienta
Pepperline-line-line
– Liña Pepperline
Pepperline-line
– Liña de pimienta
Let me tie my pepperline-line
– Deixe-me atar a miña liña de pimienta

Suffery match that Mercedes
– O Sufrimento coincide Con Mercedes
Put that gear for control Z
– Pon ese equipo para o control Z
Hmm, ahh cellophane
– Hmm, celofán ahh
Try go tear your cellophane
– Tenta rasgar o teu celofán
Suffery match that Mercedes
– O Sufrimento coincide Con Mercedes
Put that gear for control Z
– Pon ese equipo para o control Z
Hmm. ahh kerosene
– – Mmm. queroseno ahh
You wan go pour my kerosene
– Vas verter o meu queroseno

You know I’m a gang
– Sabes que son unha banda
You know I’m a gangster
– Sabes que son un gangster
Enemies fast, sha-shalli faster
– Inimigos rápidos, sha-shalli máis rápidos
Any man that mend me is a bastard
– Calquera que me remenda é un bastardo
Try dey stay lowkey no cast am
– Tenta que te quedes baixo non hai reparto
No dey cast, no dey cast am
– Non hai reparto de dey, non hai reparto dey
It’s half pass, it’s half pass one
– É medio pase, é medio pase un
Men on guard, men dey guarder
– Os homes de garda, os homes de garda
Blowing ganj (clear road), blowing ganja
– Soplando ganj (camino claro), soplando ganja

They say me na philosopher
– Dinme filósofo
I dey study philosophy say
– Eu dey estudo filosofía dicir
Too hot you can’t handle me
– Demasiado quente non me podes manexar
Full squad under canopy
– Equipo completo baixo o dossel
What cannot be say cannot be
– O que non se pode dicir non pode ser
So no go commity felony
– Así que non vai cometer un delito grave
Plutomanias all of them know me
– Plutomanias todos me coñecen
Wahala say
– Wahala di

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– O estilo de vida custa na you nor know say, na you nor know
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– O estilo de vida custa na you nor know say (nagode), na you nor know
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Só dey ordena oscroh, ordena oscroh, só dey ordena oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Só dey ordena oscroh, ordena oscroh, só dey ordena oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Plutón non hai amor que me faga rei de OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Non hai puta rapaz non hai amor que me faga rei de OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Desde o día en que nacín, día en que nacín, dey order oscroh di:
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Desde o día en que nacín, o día en que nacín, dey order oscroh

(Pepperline-line-line)
– (Liña Pepperline)
(Pepperline-line-line)
– (Liña Pepperline)
(Pepperline-line)
– (Liña de pementa)
(Let me tie my pepperline-line)
– (Deixe-me atar a miña liña de pimienta)


Shallipopi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: