Tems – Me & U Inglés Letras & Galego Traducións

Videoclip

Letras

You
– Ti

You
– Ti
Hmm, yeah
– Hmm, si

This is my decision, decision
– Esta é a miña decisión, decisión
This is my decision
– Esta é a miña decisión
I don’t think you listen, you listen
– Non creo que escoitas, escoitas
I don’t think you listen
– Non creo que escoitas

For me to come out, it must mean I’m at the door
– Para que saia, debe significar que estou na porta
It must mean I’m not the same
– Debe significar que non son o mesmo
It must mean I’m on your case
– Debe significar que estou no teu caso
For me to come out, it means that I’m at the door
– Para que saia, significa que estou na porta
I want to show you my world
– Quero mostrarche o meu mundo

Give me one break, I need faith
– Dáme unha oportunidade, necesito fe
Faith to believe you, faith to receive you
– Fe para creerte, fe para recibirte
Give me something I’m lacking
– Dáme algo que me falta
I don’t need nothing
– Non necesito nada
You are my everything
– Ti es todo o meu

Only me and you, only me and you (you)
– Só eu e ti, só eu e ti(ti)
Only me and you, only me and you
– Só eu e ti, só eu e ti
Only me, only you
– Só eu, só ti
Only me and you (you)
– Só eu e ti(ti)
Only me and you
– Só eu e ti
Only me and you, only me and you
– Só eu e ti, só eu e ti

Make me your matter
– Faime o teu asunto
Make me your matter
– Faime o teu asunto
Make me your matter
– Faime o teu asunto
Show me your substance
– Mostra a túa substancia
Make me your person
– Faime a túa persoa
Make me your person
– Faime a túa persoa

Give me one break, I need faith
– Dáme unha oportunidade, necesito fe
Faith to believe you, faith to receive you
– Fe para creerte, fe para recibirte
Give me something I’m lacking
– Dáme algo que me falta
I don’t need nothing
– Non necesito nada
You are my everything
– Ti es todo o meu

Only me and you, only me and you (you)
– Só eu e ti, só eu e ti(ti)
Only me and you, only me and you
– Só eu e ti, só eu e ti
Only me, only you
– Só eu, só ti
Only me and you (you)
– Só eu e ti(ti)
Only me and you
– Só eu e ti
Only me and you, only me and you
– Só eu e ti, só eu e ti

All I want, only me and you
– Todo o que quero, só eu e ti
All I want, only me and you
– Todo o que quero, só eu e ti
All I want, only me and you
– Todo o que quero, só eu e ti
All I want, only me and you
– Todo o que quero, só eu e ti

Only me and you, me and you (me and you)
– Só eu e ti, eu e ti (eu e ti)
Only me and you (me and you)
– Só eu e ti (eu e ti)
Only me and you
– Só eu e ti
Only me and, me and, and you (me and you)
– Só eu, eu e ti (eu e ti)
Only me and you (me and you)
– Só eu e ti (eu e ti)
Only me and you
– Só eu e ti
Only me and, me and, and you
– Só eu, eu e ti

Me and you (me and you)
– Eu e ti (eu e ti)
Only me and you (me and you)
– Só eu e ti (eu e ti)
Only me and you
– Só eu e ti
Only me and, me and, yeah, you
– Só eu, eu e, si, ti
Only me and you (me and you)
– Só eu e ti (eu e ti)
Only me and you
– Só eu e ti
Only me and you
– Só eu e ti


Tems

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: