Blanka – Solo Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

Baby
– Ti bebe
It’s kind of crazy
– Li se yon jan de fou
How else to phrase it?
– Ki lòt fason pou fraz li?
With you I’ve lost my senses
– Avèk ou mwen pèdi sans mwen

Baby
– Ti bebe
What happened to ya?
– Ki sa ki te rive ya?
I thought I knew ya
– Mwen te panse mwen te konnen ou
But now it’s time to face it
– Men koulye a li lè yo fè fas a li

You’re hot and cold
– Ou cho ak frèt
High and you’re low
– Segondè epi w ap ba
Messin’ with my mind
– Messin ‘ak lide m’
No, oh-oh, that’s not how it goes
– Non, oh-oh, se pa konsa li ale
So, let me spell it out
– Se konsa, kite m ‘ eple li soti

Now I’m better solo, solo
– Koulye a, mwen pi bon solo, solo
I never let me down, didi-down-down-down
– Mwen pa janm kite m ‘ desann, didi-desann-desann-desann
Now I’m gonna show ya, show ya
– Koulye a, mwen pral montre ou, montre ou
Show you what it is you’re missing out
– Montre ou sa li ye ou manke soti

Now I’m better solo, solo
– Koulye a, mwen pi bon solo, solo
I never let me down, didi-down-down-down
– Mwen pa janm kite m ‘ desann, didi-desann-desann-desann
Now I’m gonna show ya, show ya
– Koulye a, mwen pral montre ou, montre ou
How I be getting down, solo
– Kouman pou mwen desann, solo

Tell me
– Di m
Now, was it worth it? (Oh)
– Kounye a, èske li te vo li? (Oh)
Playin’ me dirty (oh)
– Jwe m ‘ sal (oh)
But now who’s laughing, baby?
– Men kounye a ki moun ki ap ri, ti bebe?

Watch me
– Gade m
All eyes on me now
– Tout je sou mwen kounye a
Bet you regret how
– Parye ou regrèt ki jan
What goes around comes around
– Ki sa ki ale alantou vini alantou

You’re hot and cold
– Ou cho ak frèt
High and you’re low
– Segondè epi w ap ba
Messin’ with my mind
– Messin ‘ak lide m’
No, oh-oh, that’s not how it goes
– Non, oh-oh, se pa konsa li ale
So, let me spell it out
– Se konsa, kite m ‘ eple li soti

Now I’m better solo, solo
– Koulye a, mwen pi bon solo, solo
I never let me down, didi-down-down-down
– Mwen pa janm kite m ‘ desann, didi-desann-desann-desann
Now I’m gonna show ya, show ya
– Koulye a, mwen pral montre ou, montre ou
Show you what it is you’re missing out
– Montre ou sa li ye ou manke soti

Now I’m better solo, solo
– Koulye a, mwen pi bon solo, solo
I never let me down, didi-down-down-down
– Mwen pa janm kite m ‘ desann, didi-desann-desann-desann
Now I’m gonna show ya, show ya
– Koulye a, mwen pral montre ou, montre ou
How I be getting down, solo
– Kouman pou mwen desann, solo

No, no, I’m going solo
– Non, non, mwen pral solo
Yeah, ya better, better, watch me now
– Yeah, ya pi bon, pi bon, gade m ‘ kounye a
‘Cause I know how to let go
– Paske mwen konnen kijan pou m kite ale
Gonna make it, make it on my own, whoa
– Pral fè li, fè li sou pwòp mwen, whoa

Oh, no, I’m going solo
– Oh, non, mwen pral solo
Yeah, ya better, better, watch me now
– Yeah, ya pi bon, pi bon, gade m ‘ kounye a
‘Cause I know how to let go
– Paske mwen konnen kijan pou m kite ale
So, it’s clear to see I’m
– Se konsa, li klè yo wè mwen

Now I’m better solo, solo
– Koulye a, mwen pi bon solo, solo
I never let me down, didi-down-down-down
– Mwen pa janm kite m ‘ desann, didi-desann-desann-desann
Now I’m gonna show ya, show ya
– Koulye a, mwen pral montre ou, montre ou
Show you what it is you’re missing out
– Montre ou sa li ye ou manke soti

Now I’m better solo, solo
– Koulye a, mwen pi bon solo, solo
I never let me down, didi-down-down-down
– Mwen pa janm kite m ‘ desann, didi-desann-desann-desann
Now I’m gonna show ya, show ya
– Koulye a, mwen pral montre ou, montre ou
How I be getting down, solo
– Kouman pou mwen desann, solo


Blanka

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: