Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

I threw a wish in the well
– Mwen te voye yon dezi nan byen an
Don’t ask me, I’ll never tell
– Pa mande m, mwen pap janm di
I looked to you as it fell
– Mwen gade ou jan li te tonbe
And now you’re in my way
– Epi kounye a ou nan wout mwen
I trade my soul for a wish
– Mwen chanje nanm mwen pou yon dezi
Pennies and dimes for a kiss
– Penny ak dimes pou yon bo
I wasn’t looking for this
– Mwen pa t ap chèche pou sa a
But now you’re in my way
– Men kounye a ou nan wout mwen

Your stare was holdin’
– Gade ou te kenbe’
Ripped jeans, skin was showin’
– Jeans chire, po te montre’
Hot night, wind was blowin’
– Lannwit cho, van te soufle
Where you think you’re going, baby?
– Ki kote ou panse ou pral, ti bebe?

Hey, I just met you, and this is crazy
– Hey, mwen jis te rankontre ou, ak sa a se fou
But here’s my number, so call me, maybe
– Men, isit la se nimewo mwen, se konsa rele m’, petèt
It’s hard to look right at you, baby
– Li difisil pou gade dwat nan ou, ti bebe
But here’s my number, so call me, maybe
– Men, isit la se nimewo mwen, se konsa rele m’, petèt
Hey, I just met you, and this is crazy
– Hey, mwen jis te rankontre ou, ak sa a se fou
But here’s my number, so call me, maybe
– Men, isit la se nimewo mwen, se konsa rele m’, petèt
And all the other boys try to chase me
– Ak tout lòt ti gason yo eseye kouri dèyè m
But here’s my number, so call me, maybe
– Men, isit la se nimewo mwen, se konsa rele m’, petèt

You took your time with the call
– Ou te pran tan ou ak apèl la
I took no time with the fall
– Mwen pa t pran tan ak tonbe a
You gave me nothing at all
– Ou pa ban m anyen ditou
But still, you’re in my way
– Men, toujou, ou nan wout mwen
I beg and borrow and steal
– Mwen mande, mwen prete, mwen vòlè
At first sight, and it’s real
– Nan premye gade, epi li se reyèl
I didn’t know I would feel it
– Mwen pa t konnen mwen ta santi li
But it’s in my way
– Men li nan fason mwen

Your stare was holdin’
– Gade ou te kenbe’
Ripped jeans, skin was showin’
– Jeans chire, po te montre’
Hot night, wind was blowin’
– Lannwit cho, van te soufle
Where you think you’re going, baby?
– Ki kote ou panse ou pral, ti bebe?

Hey, I just met you, and this is crazy
– Hey, mwen jis te rankontre ou, ak sa a se fou
But here’s my number, so call me, maybe
– Men, isit la se nimewo mwen, se konsa rele m’, petèt
It’s hard to look right at you, baby
– Li difisil pou gade dwat nan ou, ti bebe
But here’s my number, so call me, maybe
– Men, isit la se nimewo mwen, se konsa rele m’, petèt
Hey, I just met you, and this is crazy
– Hey, mwen jis te rankontre ou, ak sa a se fou
But here’s my number, so call me, maybe
– Men, isit la se nimewo mwen, se konsa rele m’, petèt
And all the other boys try to chase me
– Ak tout lòt ti gason yo eseye kouri dèyè m
But here’s my number, so call me, maybe
– Men, isit la se nimewo mwen, se konsa rele m’, petèt

Before you came into my life, I missed you so bad
– Anvan ou te vin nan lavi m, mwen te manke ou anpil
I missed you so bad, I missed you so, so bad
– Mwen te manke ou konsa mal, mwen te manke ou konsa, konsa mal
Before you came into my life, I missed you so bad
– Anvan ou te vin nan lavi m, mwen te manke ou anpil
And you should know that
– Epi ou ta dwe konnen sa
I missed you so, so bad
– Mwen te manke ou konsa, konsa move
(Bad, bad, bad, bad, bad, bad)
– (Move, move, move, move, move, move, move)

It’s hard to look right at you, baby
– Li difisil pou gade dwat nan ou, ti bebe
But here’s my number, so call me, maybe
– Men, isit la se nimewo mwen, se konsa rele m’, petèt

Hey, I just met you, and this is crazy
– Hey, mwen jis te rankontre ou, ak sa a se fou
But here’s my number, so call me, maybe
– Men, isit la se nimewo mwen, se konsa rele m’, petèt
And all the other boys try to chase me
– Ak tout lòt ti gason yo eseye kouri dèyè m
But here’s my number, so call me, maybe
– Men, isit la se nimewo mwen, se konsa rele m’, petèt

Before you came into my life, I missed you so bad
– Anvan ou te vin nan lavi m, mwen te manke ou anpil
I missed you so bad, I missed you so, so bad
– Mwen te manke ou konsa mal, mwen te manke ou konsa, konsa mal
Before you came into my life, I missed you so bad
– Anvan ou te vin nan lavi m, mwen te manke ou anpil
And you should know that
– Epi ou ta dwe konnen sa
So call me maybe
– Se konsa rele m petèt


Carly Rae Jepsen

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: