Çarşamba, Mart 22, 2023
Ana SayfaHTColdplay - Viva La Vida Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Coldplay – Viva La Vida Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

I used to rule the world
– Mwen te konn dirije mond lan
Seas would rise when I gave the word
– Lanmè ta leve lè mwen te bay pawòl la
Now in the morning, I sleep alone
– Koulye a, nan maten an, mwen dòmi pou kont li
Sweep the streets I used to own
– Bale lari mwen te konn posede yo

I used to roll the dice
– Mwen te konn woule zo yo
Feel the fear in my enemy’s eyes
– Santi pè a nan je lènmi mwen an
Listened as the crowd would sing
– Koute kòm foul moun yo ta chante
“Now the old king is dead, long live the king”
– “Koulye a, wa a fin vye granmoun se mouri, viv wa a”

One minute I held the key
– Yon minit mwen te kenbe kle a
Next, the walls were closed on me
– Apre sa, mi yo te fèmen sou mwen
And I discovered that my castles stand
– Apre sa, mwen te dekouvri ke chato mwen kanpe
Upon pillars of salt and pillars of sand
– Sou poto sèl ak poto sab

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Mwen tande Klòch Jerizalèm a-k ap sonnen
Roman cavalry choirs are singing
– Chwa kavalye women yo ap chante
Be my mirror, my sword and shield
– Fè glas mwen, nepe mwen ak plak pwotèj mwen
My missionaries in a foreign field
– Misyonè mwen yo nan yon domèn etranje

For some reason, I can’t explain
– Pou kèk rezon, mwen pa ka eksplike
Once you’d gone, there was never
– Yon fwa ou te ale, pa janm te gen
Never an honest word
– Pa janm yon mo onèt
And that was when I ruled the world
– E se lè sa a mwen te dirije mond lan

It was a wicked and wild wind
– Se te yon van mechan ak sovaj
Blew down the doors to let me in
– Kònen desann pòt yo kite m ‘ nan
Shattered windows and the sound of drums
– Fenèt kraze ak son tanbou
People couldn’t believe what I’d become
– Moun pa t ‘ kapab kwè sa mwen ta vin

Revolutionaries wait
– Revolisyonè yo ap tann
For my head on a silver plate
– Pou tèt mwen sou yon plak an ajan
Just a puppet on a lonely string
– Jis yon mannken sou yon fisèl poukont
Oh, who would ever want to be king?
– Oh, ki moun ki ta janm vle yo dwe wa?

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Mwen tande Klòch Jerizalèm a-k ap sonnen
Roman cavalry choirs are singing
– Chwa kavalye women yo ap chante
Be my mirror, my sword and shield
– Fè glas mwen, nepe mwen ak plak pwotèj mwen
My missionaries in a foreign field
– Misyonè mwen yo nan yon domèn etranje

For some reason, I can’t explain
– Pou kèk rezon, mwen pa ka eksplike
I know Saint Peter won’t call my name
– Mwen konnen Sen Pyè pap rele non mwen
Never an honest word
– Pa janm yon mo onèt
But that was when I ruled the world
– Men se lè sa a mwen te dirije mond lan

Hear Jerusalem bells a-ringing
– Tande Klòch Jerizalèm a-k ap sonnen
Roman cavalry choirs are singing
– Chwa kavalye women yo ap chante
Be my mirror, my sword and shield
– Fè glas mwen, nepe mwen ak plak pwotèj mwen
My missionaries in a foreign field
– Misyonè mwen yo nan yon domèn etranje

For some reason, I can’t explain
– Pou kèk rezon, mwen pa ka eksplike
I know Saint Peter won’t call my name
– Mwen konnen Sen Pyè pap rele non mwen
Never an honest word
– Pa janm yon mo onèt
But that was when I ruled the world
– Men se lè sa a mwen te dirije mond lan


Coldplay
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

%d blogcu bunu beğendi: