Ella Henderson – Alibi (feat. Rudimental) Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Ou pi bon kouri ak kache, ti bebe, mwen konnen ki kote ou te yè swa
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Se konsa, mwen ap eklere syèl la, mete dife nan paradi ou
You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi
– Ou pa gen non, ou pa gen non, ou pa gen alibi
You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi
– Ou pa gen non, ou pa gen non, ou pa gen alibi

You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Ou pi bon kouri ak kache, ti bebe, mwen konnen ki kote ou te yè swa
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Se konsa, mwen ap eklere syèl la, mete dife nan paradi ou
You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Ou pi bon kouri ak kache, ti bebe, mwen konnen ki kote ou te yè swa
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Se konsa, mwen ap eklere syèl la, mete dife nan paradi ou
You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi
– Ou pa gen non, ou pa gen non, ou pa gen alibi
You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi
– Ou pa gen non, ou pa gen non, ou pa gen alibi

Gotta say I’m sorry and that liquor made me
– Mwen dwe di mwen regrèt e ke likè te fè m
Your mama never tell you how to treat a lady?
– Manman w pa janm di w kijan pou w trete yon dam?
By this time tomorrow, you gon’ really hate me
– Nan moman sa a demen, ou gon ‘reyèlman rayi m’
Bet you wish you never played me
– Mwen parye ou swete ou pa janm te jwe m

You took her in our bed, you got no respect
– Ou te pran l nan kabann nou an, ou pa te gen okenn respè
What did you expect? Now I burned this house down
– Ki sa ou te espere? Kounye a mwen boule kay sa a
To the left, I’m on to the next
– Sou bò gòch la, mwen sou nan pwochen an
I’ma get my sweet revenge
– Mwen pral jwenn revanj dous mwen

Tell me, how do you lie so easily?
– Di m, ki jan ou bay manti konsa fasil?
You’ve been messin’ with her, don’t mess with me
– Ou te jwe ak li, pa jwe ak mwen
Tell me, how do you lie so easily?
– Di m, ki jan ou bay manti konsa fasil?
You’ve been messin’ with her, don’t mess with me
– Ou te jwe ak li, pa jwe ak mwen

You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Ou pi bon kouri ak kache, ti bebe, mwen konnen ki kote ou te yè swa
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Se konsa, mwen ap eklere syèl la, mete dife nan paradi ou
You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Ou pi bon kouri ak kache, ti bebe, mwen konnen ki kote ou te yè swa
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Se konsa, mwen ap eklere syèl la, mete dife nan paradi ou

(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Ou pa gen non, ou pa gen non, ou pa gen alibi)
You got no alibi
– Ou pa gen alibi
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Ou pa gen non, ou pa gen non, ou pa gen alibi)
No, no
– Non, non
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi) mm-mm
– (Ou pa gen non, ou pa gen non, ou pa gen alibi) mm-mm
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Ou pa gen non, ou pa gen non, ou pa gen alibi)
Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh
– Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh

(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Ou pa gen non, ou pa gen non, ou pa gen alibi)
You got no alibi
– Ou pa gen alibi
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Ou pa gen non, ou pa gen non, ou pa gen alibi)
Oh, no
– Oh, non
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Ou pa gen non, ou pa gen non, ou pa gen alibi)
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Ou pa gen non, ou pa gen non, ou pa gen alibi)
You ain’t got no alibi
– Ou pa gen okenn alibi


Ella Henderson

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: