Foo Fighters – Everlong Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

Hello
– Bonjou
I’ve waited here for you
– Mwen te tann isit la pou ou
Everlong
– Tout tan
Tonight
– Aswè a
I throw myself into
– Mwen jete tèt mwen nan
And out of the red, out of her head, she sang
– Ak soti nan wouj la, soti nan tèt li, li te chante

Come down
– Vini desann
And waste away with me
– Epi gaspiye lwen avè m’
Down with me
– Desann avè m’
Slow how
– Ralanti ki jan
You wanted it to be
– Ou te vle li yo dwe

I’m over my head, out of her head she sang
– Mwen sou tèt mwen, soti nan tèt li li te chante
And I wonder, when I sing along with you
– E mwen mande, lè mwen chante ansanm avèk ou
If everything could ever feel this real forever
– Si tout bagay te janm ka santi sa a reyèl pou tout tan
If anything could ever be this good again
– Si yon bagay te janm kapab sa a bon ankò
The only thing I’ll ever ask of you
– Sèl bagay mwen pral janm mande ou
You gotta promise not to stop when I say when
– Ou dwe pwomèt pa sispann lè mwen di lè
She sang
– Li te chante

Breathe out
– Respire
So I can breathe you in
– Se konsa, mwen ka respire ou nan
Hold you in
– Kenbe ou nan
And now
– Epi kounye a
I know you’ve always been there
– Mwen konnen ou te toujou la

Out of your head, out of my head I sang
– Soti nan tèt ou, soti nan tèt mwen mwen te chante

And I wonder when I sing along with you
– E mwen mande lè mwen chante ansanm avèk ou
If everything could ever feel this real forever
– Si tout bagay te janm ka santi sa a reyèl pou tout tan
If anything could ever be this good again
– Si yon bagay te janm kapab sa a bon ankò
The only thing I’ll ever ask of you
– Sèl bagay mwen pral janm mande ou
You gotta promise not to stop when I say when
– Ou dwe pwomèt pa sispann lè mwen di lè
She sang
– Li te chante

And I wonder
– E mwen mande
If everything could ever feel this real forever
– Si tout bagay te janm ka santi sa a reyèl pou tout tan
If anything could ever be this good again
– Si yon bagay te janm kapab sa a bon ankò
The only thing I’ll ever ask of you
– Sèl bagay mwen pral janm mande ou
You gotta promise not to stop when I say when
– Ou dwe pwomèt pa sispann lè mwen di lè


Foo Fighters

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: