Harry Styles – Sign of the Times Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

Just stop your cryin’, it’s a sign of the times
– Jis sispann kriye ou, li se yon siy nan fwa yo
Welcome to the final show
– Byenveni nan montre final la
Hope you’re wearin’ your best clothes
– Mwen espere ou mete pi bon rad ou
You can’t bribe the door on your way to the sky
– Ou pa ka kòwonpi pòt la sou wout ou nan syèl la
You look pretty good down here
– Ou gade byen bon isit la
But you ain’t really good
– Men ou pa vrèman bon

We never learn, we’ve been here before
– Nou pa janm aprann, nou te isit la anvan
Why are we always stuck and running from
– Poukisa nou toujou kole ak kouri soti nan
The bullets? The bullets?
– Bal yo? Bal yo?
We never learn, we’ve been here before
– Nou pa janm aprann, nou te isit la anvan
Why are we always stuck and running from
– Poukisa nou toujou kole ak kouri soti nan
Your bullets? The bullets?
– Bal ou yo? Bal yo?

Just stop your crying, it’s a sign of the times
– Jis sispann kriye ou, li se yon siy nan fwa yo
We gotta get away from here
– Nou dwe ale lwen isit la
We gotta get away from here
– Nou dwe ale lwen isit la
Just stop your crying, it’ll be alright
– Jis sispann kriye ou, li pral byen
They told me that the end is near
– Yo te di m ke fen an se tou pre
We gotta get away from here
– Nou dwe ale lwen isit la

Just stop your crying, have the time of your life
– Jis sispann kriye ou, gen tan nan lavi ou
Breaking through the atmosphere
– Nou kraze atmosfè a
And things are pretty good from here
– E bagay yo trè bon soti isit la
Remember everything will be alright
– Sonje tout bagay pral byen
We can meet again somewhere
– Nou ka rankontre ankò yon kote
Somewhere far away from here
– Yon kote lwen isit la

We never learn, we’ve been here before
– Nou pa janm aprann, nou te isit la anvan
Why are we always stuck and running from
– Poukisa nou toujou kole ak kouri soti nan
The bullets? The bullets?
– Bal yo? Bal yo?
We never learn, we’ve been here before
– Nou pa janm aprann, nou te isit la anvan
Why are we always stuck and running from
– Poukisa nou toujou kole ak kouri soti nan
The bullets? The bullets?
– Bal yo? Bal yo?

Just stop your crying, it’s a sign of the times
– Jis sispann kriye ou, li se yon siy nan fwa yo
We gotta get away from here
– Nou dwe ale lwen isit la
We gotta get away from here
– Nou dwe ale lwen isit la
Stop your crying, baby, it will be alright
– Sispann kriye ou, ti bebe, li pral byen
They told me that the end is near
– Yo te di m ke fen an se tou pre
We gotta get away from here
– Nou dwe ale lwen isit la

We never learn, we’ve been here before
– Nou pa janm aprann, nou te isit la anvan
Why are we always stuck and running from
– Poukisa nou toujou kole ak kouri soti nan
The bullets? The bullets?
– Bal yo? Bal yo?

We never learn, we’ve been here before
– Nou pa janm aprann, nou te isit la anvan
Why are we always stuck and running from
– Poukisa nou toujou kole ak kouri soti nan
The bullets? Your bullets?
– Bal yo? Bal ou yo?

We don’t talk enough, we should open up
– Nou pa pale ase, nou ta dwe louvri
Before it’s all too much
– Anvan li tout twò anpil
Will we ever learn? We’ve been here before
– Èske n ap janm aprann? Nou te isit la anvan
It’s just what we know
– Se jis sa nou konnen

Stop your crying, baby, it’s a sign of the times
– Sispann kriye ou, ti bebe, li se yon siy nan fwa yo
We gotta get away, we got to get away
– Nou dwe ale, nou dwe ale
We got to get away, we got to get away
– Nou gen pou yo jwenn lwen, nou gen pou yo jwenn lwen
We got to get away
– Nou dwe chape
We got to, we got to, away
– Nou te rive, nou te rive, lwen
We got to, we got to, away
– Nou te rive, nou te rive, lwen
We got to, we got to, away
– Nou te rive, nou te rive, lwen


Harry Styles

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: