Kate Bush – This Woman’s Work Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

Pray God you can cope
– Priye Bondye ou ka fè fas
I stand outside this woman’s work
– Mwen kanpe deyò travay fanm sa a
This woman’s world
– Mond fanm sa a
Ooh, it’s hard on the man
– Ooh, li difisil pou nonm lan
Now his part is over
– Kounye a pati li fini
Now starts the craft of the father
– Koulye a kòmanse navèt la nan papa a

I know you have a little life in you yet
– Mwen konnen ou gen yon ti lavi nan ou ankò
I know you have a lot of strength left
– Mwen konnen ou gen anpil fòs kite
I know you have a little life in you yet
– Mwen konnen ou gen yon ti lavi nan ou ankò
I know you have a lot of strength left
– Mwen konnen ou gen anpil fòs kite

I should be crying, but I just can’t let it show
– Mwen ta dwe kriye, men mwen jis pa ka kite li montre
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Mwen ta dwe espere, men mwen pa ka sispann panse
Of all the things I should’ve said
– Nan tout bagay mwen ta dwe te di
That I never said
– Ke mwen pa janm di
All the things we should’ve done
– Tout bagay nou ta dwe fè
That we never did
– Ke nou pa janm te fè
All the things I should’ve given
– Tout bagay mwen ta dwe bay
But I didn’t
– Men mwen pa t fè sa
Oh, darling, make it go
– Oh, cheri, fè li ale
Make it go away
– Fè l ale

Give me these moments back
– Ban m moman sa yo tounen
Give them back to me
– Remèt yo ban mwen
Give me that little kiss
– Ban m ti bo sa a
Give me your hand
– Ban m men ou

I know you have a little life in you yet
– Mwen konnen ou gen yon ti lavi nan ou ankò
I know you have a lot of strength left
– Mwen konnen ou gen anpil fòs kite
I know you have a little life in you yet
– Mwen konnen ou gen yon ti lavi nan ou ankò
I know you have a lot of strength left
– Mwen konnen ou gen anpil fòs kite

I should be crying, but I just can’t let it show
– Mwen ta dwe kriye, men mwen jis pa ka kite li montre
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Mwen ta dwe espere, men mwen pa ka sispann panse
Of all the things we should’ve said
– Nan tout bagay nou ta dwe te di
That were never said
– Sa pa janm te di
All the things we should’ve done
– Tout bagay nou ta dwe fè
That we never did
– Ke nou pa janm te fè
All the things that you needed from me
– Tout bagay ou te bezwen nan men mwen
All the things that you wanted for me
– Tout bagay ou te vle pou mwen
All the things that I should’ve given but I didn’t
– Tout bagay ke mwen ta dwe te bay men mwen pa t
Oh, darling, make it go away
– Oh, cheri, fè li ale
Just make it go away now
– Jis fè li ale kounye a


Kate Bush

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: