Lakim – A Pimp Named Slickback Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

And what do you do again?
– E kisa ou fè ankò?
I’m in a
– Mwen nan yon
Don’t do that
– Pa fè sa
A doggy bag is 90 bucks a tea bag is 50 but
– Yon sak chen se 90 dola yon sak te se 50 men
I’ll have to ask you to excuse me right now
– Mwen pral gen pou mande ou pou eskize m kounye a
See i’m kinda, y’know, on a real date
– Wè mwen se yon jan de, ou konnen, sou yon dat reyèl

That’s a pimp
– Sa se yon pimp
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha – tha – tha-sa se yon pimp pimp. Non!
That’s a pimp name Slickba-
– Sa se yon non pimp Slickba-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Tha – tha – tha-sa se yon pimp
That’s a pimp
– Sa se yon pimp
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha – tha – tha-sa se yon pimp pimp. Non!
That’s a pimp name
– Sa se yon non pimp
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Tha – tha – tha-sa se yon Non pimp Slickback
That’s what i said, Slickback
– Se sa mwen te di, Slickback
No! No! Slickback
– Non! Non! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Se sa mwen te di, Slickback
No nigga! Slickback
– Pa gen nèg! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Se sa mwen te di, Slickback
No! No! Slickback
– Non! Non! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Se sa mwen te di, Slickback
No nigga!
– Pa gen nèg!
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Pimp named Slickback back
– Pimp rele Slickback tounen
Pimp named
– Pimp rele
Pimp named
– Pimp rele
Pimp named
– Pimp rele
Slickback
– Slickback
Nigga are you deaf!
– Nèg ou soud!
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp rele Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp rele Slickback
Nigga are you deaf!
– Nèg ou soud!
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Pimp named Slickback back
– Pimp rele Slickback tounen
Pimp named
– Pimp rele
Pimp named
– Pimp rele
Pimp named
– Pimp rele
Slickback
– Slickback
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Slick back back
– Slick tounen tounen
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Slick back back
– Slick tounen tounen
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Nigga are you deaf!
– Nèg ou soud!
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Say it with me now!
– Di l avè m kounye a!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Nèg mwen se yon pimp pimp pimp pimp
Named named named named
– Yo te rele yo te rele yo
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Slick slick back back
– Slick slick tounen tounen
Pimp pimp pimp pimp
– Pimp pimp pimp pimp
Named named named named
– Yo te rele yo te rele yo
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Slick slick back back
– Slick slick tounen tounen
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Pimp pimp pi-i-i-i-i-imp imp
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– Yo te rele na – a – a – a-amed amed
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Sli- sli- sli- sli- slick
– Sli-sli-sli-sli-sli
Ba- ba- ba- ba- back
– Ba – ba – ba – ba-tounen
A pimp named sli- sli- Slickback
– Yon pimp ki rele sli-sli-Slickback
Nigga are you deaf!
– Nèg ou soud!
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Say it with me now!
– Di l avè m kounye a!
Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

That’s a pimp
– Sa se yon pimp
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha – tha – tha-sa se yon pimp pimp. Non!
That’s a pimp name Slickba-
– Sa se yon non pimp Slickba-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Tha – tha – tha-sa se yon pimp
That’s a pimp
– Sa se yon pimp
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha – tha – tha-sa se yon pimp pimp. Non!
That’s a pimp name
– Sa se yon non pimp
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Tha – tha – tha-sa se yon Non pimp Slickback
That’s what i said, Slickback
– Se sa mwen te di, Slickback
No! No! Slickback
– Non! Non! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Se sa mwen te di, Slickback
No nigga! Slickback
– Pa gen nèg! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Se sa mwen te di, Slickback
No! No! Slickback
– Non! Non! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Se sa mwen te di, Slickback
No nigga!
– Pa gen nèg!
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Pimp named Slickback back
– Pimp rele Slickback tounen
Pimp named
– Pimp rele
Pimp named
– Pimp rele
Pimp named
– Pimp rele
Slickback
– Slickback
Nigga are you deaf!
– Nèg ou soud!
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp rele Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp rele Slickback
Nigga are you deaf!
– Nèg ou soud!
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Pimp named Slickback back
– Pimp rele Slickback tounen
Pimp named
– Pimp rele
Pimp named
– Pimp rele
Pimp named
– Pimp rele
Slickback
– Slickback
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Slick back back
– Slick tounen tounen
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Slick back back
– Slick tounen tounen
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Nigga are you deaf!
– Nèg ou soud!
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Say it with me now!
– Di l avè m kounye a!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Nèg mwen se yon pimp pimp pimp pimp
Named named named named
– Yo te rele yo te rele yo
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Slick slick back back
– Slick slick tounen tounen
Pimp pimp pimp pimp
– Pimp pimp pimp pimp
Named named named named
– Yo te rele yo te rele yo
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Slick slick back back
– Slick slick tounen tounen
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Pimp pimp pi-i-i-i-i-imp imp
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– Yo te rele na – a – a – a-amed amed
Slickback Slickback
– Slickback Slickback
Sli- sli- sli- sli- slick
– Sli-sli-sli-sli-sli
Ba- ba- ba- ba- back
– Ba – ba – ba – ba-tounen
A pimp named sli- sli- Slickback
– Yon pimp ki rele sli-sli-Slickback
Nigga are you deaf!
– Nèg ou soud!
I’m a pimp named Slickback
– Mwen se yon pimp ki rele Slickback
Say it with me now!
– Di l avè m kounye a!
Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Nèg mwen se yon pimp


Lakim

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: