Lana Del Rey – Chemtrails Over the Country Club Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

I’m on the run with you, my sweet love
– Mwen sou kouri avèk ou, renmen dous mwen
There’s nothing wrong contemplating God
– Pa gen anyen ki mal nan panse Sou Bondye
Under the chemtrails over the country club
– Anba chemtrails yo sou country club la
Wearing our jewels in the swimming pool
– Mete bijou nou yo nan pisin lan
Me and my sister just playin’ it cool
– Mwen menm ak sè m’ jis jwe li fre
Under the chemtrails over the country club
– Anba chemtrails yo sou country club la

Take out your turquoise and all of your jewels
– Pran turkwaz ou ak tout bijou ou
Go to the market, the kids’ swimming pools
– Ale nan mache a, pisin timoun yo
Baby, what’s your sign?
– Ti bebe, ki siy ou?
My moon’s in Leo, my Cancer is sun
– Lalin mwen nan Leo, Kansè mwen se solèy

You won’t play, you’re no fun
– Ou pa pral jwe, ou pa gen okenn plezi
Well, I don’t care what they think
– Bon, mwen pa pran swen sa yo panse
Drag racing my little red sports car
– Trennen kous ti machin espò wouj mwen an
I’m not unhinged or unhappy, I’m just wild
– Mwen pa dezobeyi oswa malere, mwen jis sovaj

I’m on the run with you, my sweet love
– Mwen sou kouri avèk ou, renmen dous mwen
There’s nothing wrong contemplating God
– Pa gen anyen ki mal nan panse Sou Bondye
Under the chemtrails over the country club
– Anba chemtrails yo sou country club la
Wearing our jewels in the swimming pool
– Mete bijou nou yo nan pisin lan
Me and my sister just playin’ it cool
– Mwen menm ak sè m’ jis jwe li fre
Under the chemtrails over the country club
– Anba chemtrails yo sou country club la

Meet you for coffee
– Rankontre ou pou kafe
At the elementary schools
– Nan lekòl elemantè yo
We laugh about nothing
– Nou ri sou anyen
As the summer gets cool
– Kòm ete a vin fre
It’s beautiful, how this deep
– Li bèl, ki jan sa a fon
Normality settles down over me
– Nòmal la rete sou mwen
I’m not bored or unhappy
– Mwen pa anwiye ni malere
I’m still so strange and wild
– Mwen toujou konsa etranj ak sovaj

You’re in the wind, I’m in the water
– Ou nan van an, mwen nan dlo a
Nobody’s son, nobody’s daughter
– Pitit gason pèsonn, pitit fi pèsonn
Watching the chemtrails over the country club
– Gade chemtrails yo sou country club la
Suburbia, The Brentwood Market
– Suburbia, Mache Brentwood La
What to do next? Maybe we’ll love it
– Kisa pou nou fè apre sa? Petèt nou pral renmen li
White picket, chemtrails over the country club
– Pikèt blan, chemtrails sou klib peyi a

My love, my love
– Lanmou mwen, lanmou mwen
Washing my hair, doing the laundry
– Lave cheve m, lave rad
Late night TV, I want you on me
– TELEVIZYON an reta nan mitan lannwit, mwen vle ou sou mwen
Like when we were kids
– Tankou lè nou te timoun
Under chemtrails and country clubs
– Anba chemtrails ak klib peyi
It’s never too late, baby, so don’t give up
– Li pa janm twò ta, ti bebe, se konsa pa bay moute

It’s never too late, baby, so don’t give up
– Li pa janm twò ta, ti bebe, se konsa pa bay moute
Under the chemtrails over the country club
– Anba chemtrails yo sou country club la
(You’re born in the December, I’m born in June)
– (Ou fèt nan mwa desanm, mwen fèt nan mwa jen)
Yeah
– Wi
Under the chemtrails over the country club
– Anba chemtrails yo sou country club la
(You’re born in the December, I’m born in June)
– (Ou fèt nan mwa desanm, mwen fèt nan mwa jen)

Yeah, my Cancer is sun and my Leo is moon
– Wi, Kansè mwen se solèy ak Leo mwen se lalin
My Cancer is sun and my Leo is moon
– Kansè mwen se solèy e Leo mwen se lalin


Lana Del Rey

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: