Marika Hackman – I Follow Rivers Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

Oh, I beg you
– Oh, mwen mande ou
Can I follow?
– Èske mwen ka swiv?
Oh, I ask you
– Oh, mwen mande ou
Why not always?
– Poukisa pa toujou?

Be the ocean
– Fè oseyan an
Where I unravel
– Ki kote mwen dewoulman
Be my only
– Se pou mwen sèlman
Be the water where I’m wading
– Se pou dlo a kote mwen ap wading

You’re my river running high
– Ou se rivyè mwen kouri segondè
Run deep, run wild
– Kouri fon, kouri sovaj

I follow, I follow you
– Mwen swiv, mwen swiv ou
Deep sea, baby, I follow you
– Lanmè fon, ti bebe, mwen swiv ou
I follow, I follow you
– Mwen swiv, mwen swiv ou
Dark room, honey
– Chanm nwa, siwo myèl
I follow you
– Mwen swiv ou

He’s a message
– Li se yon mesaj
I’m the runner
– Mwen se kourè a
He’s a rebel
– Li se yon rebèl
I’m a daughter waiting for you
– Mwen se yon pitit fi ap tann pou ou

You’re my river running high
– Ou se rivyè mwen kouri segondè
Run deep, run wild
– Kouri fon, kouri sovaj

I follow, I follow you
– Mwen swiv, mwen swiv ou
Deep sea, baby, I follow you
– Lanmè fon, ti bebe, mwen swiv ou
I follow, I follow you
– Mwen swiv, mwen swiv ou
Dark room, honey
– Chanm nwa, siwo myèl
I follow you
– Mwen swiv ou

You’re my river runnin’ high
– Ou se rivyè mwen kouri ‘ wo
Run deep, run wild
– Kouri fon, kouri sovaj

I follow, I follow you
– Mwen swiv, mwen swiv ou
Deep sea, baby, I follow you
– Lanmè fon, ti bebe, mwen swiv ou
I follow, I follow you
– Mwen swiv, mwen swiv ou
Dark room, honey
– Chanm nwa, siwo myèl
I follow you
– Mwen swiv ou


Marika Hackman

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: