Qing Madi – American Love Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

Travelled ’round the world, I no cast
– Vwayaje ‘ toutotou mond lan, mwen pa jete
But if I climb the train, e don pass you
– Men, si mwen monte tren an, e don pase ou
Traveled ’round the world, now I found you
– Vwayaje ‘ toutotou mond lan, kounye a mwen te jwenn ou
And if I catch the plane, e don catch
– E si mwen pran avyon an, e don pran
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– E mwen espere ou gon’ vole lwen jodi a, ajé
Yeah, I hope you gon’ fly away today, ajé
– Yeah, mwen espere ou gon ‘ vole lwen jodi a, ajé

Hmm, but you know say I fly
– Hmm, men ou konnen di mwen vole
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Se konsa, pa gen dey rejte m’, oh, mwen ap rele
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Mwen dey eseye, men ou pa gen dey jwenn m ‘ tí bá n kārin
You go like fly
– Ou ale tankou vole
Allow me to spoil you with my money
– Pèmèt mwen pou m ‘gate ou ak lajan m’
You don cover my, cover my head o
– Ou pa kouvri m’, kouvri tèt mwen o

Bet you never met a girl you go wife up o
– Mwen parye ou pa janm te rankontre yon ti fi ou ale madanm moute o
And I’ma hold you down o
– E mwen pral kenbe ou desann o
Bet you never met a girl you go wife up o
– Mwen parye ou pa janm te rankontre yon ti fi ou ale madanm moute o
And I’ma hold you down o
– E mwen pral kenbe ou desann o
Hold you down with no excuse
– Kenbe ou desann san okenn eskiz
Nobody fit damn you, boy
– Pa gen moun ki anfòm damn ou, ti gason
Bet you never met a girl you go wife up o
– Mwen parye ou pa janm te rankontre yon ti fi ou ale madanm moute o
And I’ma hold you down, oh, down o
– E mwen pral kenbe ou desann, oh, desann o

American love
– Lanmou ameriken
Carry you go Tokyo
– Pote ou Ale Tokyo
Anywhere you want to go
– Nenpòt kote ou vle ale
Anywhere you want to go
– Nenpòt kote ou vle ale
And I’ma give you some, hmm, Nigerian love
– E mwen pral ba ou kèk, hmm, Nijeryen renmen
Carry you go Jalingo
– Pote Ou Ale Jalingo
Anywhere you want to go
– Nenpòt kote ou vle ale
Anywhere you want to go
– Nenpòt kote ou vle ale

Travelled ’round the world, I no cast
– Vwayaje ‘ toutotou mond lan, mwen pa jete
But if I climb the train, e don pass you
– Men, si mwen monte tren an, e don pase ou
Traveled ’round the world, now I found you
– Vwayaje ‘ toutotou mond lan, kounye a mwen te jwenn ou
And if I catch the plane, e don catch
– E si mwen pran avyon an, e don pran
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– E mwen espere ou gon’ vole lwen jodi a, ajé
I hope you gon’ fly away today, ajé
– Mwen espere ou gon’ vole lwen jodi a, ajé

Hmm, but you know say I fly
– Hmm, men ou konnen di mwen vole
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Se konsa, pa gen dey rejte m’, oh, mwen ap rele
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Mwen dey eseye, men ou pa gen dey jwenn m ‘ tí bá n kārin
You go like fly
– Ou ale tankou vole
Allow me to spoil you with my money
– Pèmèt mwen pou m ‘gate ou ak lajan m’
You don cover my, cover my head go o
– Ou pa kouvri m’, kouvri tèt mwen ale o

Bet you never met a girl you go wife up o
– Mwen parye ou pa janm te rankontre yon ti fi ou ale madanm moute o
And I’ma hold you down o
– E mwen pral kenbe ou desann o
Bet you never met a girl you go wife up o
– Mwen parye ou pa janm te rankontre yon ti fi ou ale madanm moute o
And I’ma hold you down o
– E mwen pral kenbe ou desann o
Hold you down with no excuse
– Kenbe ou desann san okenn eskiz
Nobody fit damn you
– Pa gen moun ki anfòm damn ou
Bet you never met a girl you go wife up o
– Mwen parye ou pa janm te rankontre yon ti fi ou ale madanm moute o
And I’ma hold you down, oh, down o
– E mwen pral kenbe ou desann, oh, desann o

American love
– Lanmou ameriken
Carry you go Tokyo
– Pote ou Ale Tokyo
Anywhere you want to go
– Nenpòt kote ou vle ale
Anywhere you want to go
– Nenpòt kote ou vle ale
And I go give you some, hmm, Nigerian love
– E mwen ale ba ou kèk, hmm, Nijeryen renmen
Carry you go Jalingo
– Pote Ou Ale Jalingo
Anywhere you want to go
– Nenpòt kote ou vle ale
Anywhere you want to go
– Nenpòt kote ou vle ale


Qing Madi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: