Search Lyrics & Translation:

Roar – Christmas Kids Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

Ronnette, my dear, don’t ever disappear
– Ronnette, mwen renmen anpil, pa janm disparèt
Do what you want as long as you stay here
– Fè sa ou vle osi lontan ke ou rete isit la
I need you now, I love you so much, more than you could know
– Mwen bezwen ou kounye a, mwen renmen ou anpil, plis pase ou ta ka konnen
The Christmas kids were nothing but a gift
– Timoun Nwèl yo pa t anyen men yon kado
And love is a tower where all of us can live
– Ak renmen se yon gwo kay won kote nou tout ka viv

You’ll change your name, or change your mind
– Ou pral chanje non ou, oswa chanje lide ou
And leave this fucked up place behind
– Epi kite kote sa a foutu dèyè

But I’ll know, I’ll know
– Men, mwen pral konnen, mwen pral konnen
I’ll know, I’ll know
– Mwen pral konnen, mwen pral konnen
I’ll know, I’ll know
– Mwen pral konnen, mwen pral konnen
I’ll know, I’ll know
– Mwen pral konnen, mwen pral konnen

Appearing unsightly, with devils inside me
– Parèt disgrasyeu, ak move lespri andedan mwen

If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
– Si ou janm eseye kite m’, mwen pral jwenn Ou, Ronnie
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
– Si ou janm eseye kite m’, mwen pral jwenn Ou, Ronnie
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
– Si ou janm eseye kite m’, mwen pral jwenn Ou, Ronnie
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
– Si ou janm eseye kite m’, mwen pral jwenn Ou, Ronnie

I’m leaving, Phil, I’m leaving now
– Mwen kite, Phil, mwen kite kounye a
I’m going to escape, but you won’t know how
– Mwen pral chape, men ou pa pral konnen ki jan
Or where to find me when I’m gone
– Oswa ki kote yo jwenn mwen lè mwen ale
I’ll drink myself to death insi-i-i-i-i-i-ide this prison cell, thi-is prison cell
– Mwen pral bwè tèt mwen nan lanmò insi-i-i-i-i-i-i-i-i selil prizon sa a, a-se selil prizon

So, get me out of here
– Se konsa, fè m soti isit la
Get me out of here
– Fè m soti isit la
Get me out of here
– Fè m soti isit la
Get me out of here
– Fè m soti isit la

You’ll change your name, or change your mind
– Ou pral chanje non ou, oswa chanje lide ou
And leave this fucked up place behind
– Epi kite kote sa a foutu dèyè

But I’ll know, I’ll know
– Men, mwen pral konnen, mwen pral konnen
I’ll know, I’ll know
– Mwen pral konnen, mwen pral konnen
I’ll know, I’ll know
– Mwen pral konnen, mwen pral konnen
I’ll know, I’ll know
– Mwen pral konnen, mwen pral konnen


Roar

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:


You need 5 second listen for Skip Ad
%d blogcu bunu beğendi: