Shallipopi – Oscroh (Pepperline) Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

Only one Pluto Presido
– Se sèlman Yon Sèl Pluto Presido
Yeah
– Wi
Dem call me Shallipopi
– Yo rele m Shallipopi

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Lifestyle a koute na ou ni konnen di, na ou ni konnen
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Lifestyle a koute na ou ni konnen di (nagode), na ou ni konnen
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Jis dey lòd oscroh, lòd oscroh, jis dey lòd oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Jis dey lòd oscroh, lòd oscroh, jis dey lòd oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Pluton ti gason pa gen lanmou ki fè m wa NAN OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Pa gen bitch boy pa gen renmen ki fè m wa NAN OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Depi jou mwen te fèt, jou mwen te fèt mwen dey lòd oscroh di
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Depi jou mwen te fèt, jou mwen te fèt mwen dey lòd oscroh

Let me tie my pepperline-line-line
– Kite m mare liy pepperline-liy-liy mwen an
Pepperline-line
– Pepperline-liy
Pepperline-line-line
– Pepperline-liy-liy
Pepperline-line
– Pepperline-liy
Pepperline-line-line
– Pepperline-liy-liy
Pepperline-line
– Pepperline-liy

Let me tie my pepperline-line
– Kite m mare liy piman mwen an
Pepperline-line-line
– Pepperline-liy-liy
Pepperline-line
– Pepperline-liy
Pepperline-line-line
– Pepperline-liy-liy
Pepperline-line
– Pepperline-liy
Pepperline-line-line
– Pepperline-liy-liy
Pepperline-line
– Pepperline-liy
Let me tie my pepperline-line
– Kite m mare liy piman mwen an

Suffery match that Mercedes
– Suffery match Ke Mercedes
Put that gear for control Z
– Mete ke ekipman Pou kontwòl Z
Hmm, ahh cellophane
– Hmm, ahh selofan
Try go tear your cellophane
– Eseye ale chire selofan ou
Suffery match that Mercedes
– Suffery match Ke Mercedes
Put that gear for control Z
– Mete ke ekipman Pou kontwòl Z
Hmm. ahh kerosene
– Hmm. ahh kerosèn
You wan go pour my kerosene
– Ou vle ale vide gazolin mwen

You know I’m a gang
– Ou konnen mwen se yon gang
You know I’m a gangster
– Ou konnen mwen se yon gangster
Enemies fast, sha-shalli faster
– Lènmi vit, sha-shalli pi vit
Any man that mend me is a bastard
– Nenpòt moun ki repare m se yon ti kabrit
Try dey stay lowkey no cast am
– Eseye dey rete lowkey pa gen okenn jete am
No dey cast, no dey cast am
– Pa gen okenn jete dey, pa gen okenn jete dey am
It’s half pass, it’s half pass one
– Li se mwatye pase, li se mwatye pase yon sèl
Men on guard, men dey guarder
– Gason sou gad, gason dey gad
Blowing ganj (clear road), blowing ganja
– Mouche ganj (wout klè), mouche ganja

They say me na philosopher
– Yo di m na filozòf
I dey study philosophy say
– Mwen dey etid filozofi di
Too hot you can’t handle me
– Twò cho ou pa ka okipe m
Full squad under canopy
– Ekip plen anba kanopi
What cannot be say cannot be
– Sa ki pa ka di pa kapab
So no go commity felony
– Se konsa pa ale krim kominote
Plutomanias all of them know me
– Plutomanias tout nan yo konnen m
Wahala say
– Wahala di

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Lifestyle a koute na ou ni konnen di, na ou ni konnen
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Lifestyle a koute na ou ni konnen di (nagode), na ou ni konnen
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Jis dey lòd oscroh, lòd oscroh, jis dey lòd oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Jis dey lòd oscroh, lòd oscroh, jis dey lòd oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Pluton ti gason pa gen lanmou ki fè m wa NAN OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Pa gen bitch boy pa gen renmen ki fè m wa NAN OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Depi jou mwen te fèt, jou mwen te fèt mwen dey lòd oscroh di
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Depi jou mwen te fèt, jou mwen te fèt mwen dey lòd oscroh

(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-liy-liy)
(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-liy-liy)
(Pepperline-line)
– (Pepperline-liy)
(Let me tie my pepperline-line)
– (Se pou m mare liy piman mwen an)


Shallipopi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: