Shenseea, Masicka & Di Genius – Hit & Run Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

You think you could a get in a my feelings? (No)
– Ou panse ou ta ka yon jwenn nan yon santiman mwen? (Non)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– Ou pa t ‘kapab jwenn m’ sekkle desann (sekkle desann)
Me give you a hit-and-run (run)
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri (kouri)
Me give you a hit-and-run (oh)
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri (oh)

Me did only want likkle dealings (yeah, yeah)
– Mwen te sèlman vle likkle kontra (yeah, yeah)
Love you did a look you must be dumb (must be dumb)
– Renmen ou te fè yon gade ou dwe enbesil (dwe enbesil)
Me give you a hit-and-run (yes, sir)
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri (wi, mèt)
Me give you a hit-and-run (the genius)
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri (jeni a)

Hey, my youth (my youth) you take it too serious (chu!)
– Hey, jèn mwen (jèn mwen) ou pran li twò grav (chu!)
Give you likkle piece just a likkle feel up
– Ba ou likkle moso jis yon likkle santi moute
Now you take set a pon me you itch up
– Kounye a ou pran mete yon pon m ou gratèl moute
Give me space, give me room, give me likkle breeze nuh Jesus (Jesus)
– Ban m espas, ban m espas, ban m likkle breeze Nuh Jezi (Jezi)

A what make you feel so?
– A ki sa ki fè ou santi ou konsa?
True me keep it tight and me ever clean so
– Vrè mwen kenbe li sere ak mwen tout tan tout tan pwòp se konsa
Want me did want you
– Vle m te vle ou
Me never need you
– Mwen pa janm bezwen ou
This a nuh fi people know
– Sa a se yon nuh fi moun konnen
Keep it on the D-low
– Kenbe Li sou D-ba

Me too young to lockdown with nobody
– Mwen twò jèn pou fèmen ak pèsonn
I pray one day somebody keep your company
– Mwen priye yon jou yon moun kenbe konpayi ou
And a girl like me just want to have fun and more money
– Ak yon ti fi tankou m ‘ jis vle gen plezi ak plis lajan
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Men, ou yon relasyon pree ak sa a se yon non pou m’, aah

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Ou panse ou ta ka yon jwenn nan yon santiman mwen? (Santiman)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– Ou pa t ‘kapab jwenn m’ sekkle desann (sekkle desann)
Me give you a hit-and-run (oh)
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri (oh)
Me give you a hit-and-run
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri

Me did only one likkle dealings
– Mwen te fè sèlman yon sèl kontra likkle
Love you did a look you must be dumb
– Renmen ou te fè yon gade ou dwe enbesil
Me give you a hit-and-run
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri
Me give you a hit-and-run
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri

Long story short
– Long istwa kout
Your pussy good and done
– Pussy ou bon ak fè
Heaven me see when you pull your – down
– Syèl mwen wè lè ou rale ou desann
Call, call your phone
– Rele, rele telefòn ou
Me want some
– Mwen vle kèk
Dial tone again your heart numb
– Dial ton ankò kè ou angoudi
A wicked, wicked bout hit-and-run
– Yon move, move bout frape-ak-kouri

Me a real bad bitch me no sekkle down
– Mwen yon move ti fi mwen pa gen sekkle desann
Get the bricks you level up
– Jwenn brik yo ou nivo moute
Can’t style me though, me up
– Pa ka style m ‘menm si, m’ moute
But me miss when we a fuck aye
– Men mwen manke lè nou yon fuck aye

Me too young to lockdown with nobody
– Mwen twò jèn pou fèmen ak pèsonn
I pray one day somebody keep your company
– Mwen priye yon jou yon moun kenbe konpayi ou
And a girl like me just want have fun and more money
– E yon ti fi tankou m jis vle pran plezi ak plis lajan
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Men, ou yon relasyon pree ak sa a se yon non pou m’, aah

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Ou panse ou ta ka yon jwenn nan yon santiman mwen? (Santiman)
Me soon get you fi sekkle down (down)
– Mwen byento jwenn ou fi sekkle desann (desann)
Me give you a hit-and-run
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri
Me give you a hit-and-run
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri

Me did only want likkle dealings (likkle dealings)
– Mwen te sèlman vle likkle kontra (likkle kontra)
Love you did a look you must be dumb (likkle dealings)
– Renmen ou te fè yon gade ou dwe enbesil (likkle kontra)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Mwen ba ou yon hit-and-run (hit-and-run)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Mwen ba ou yon hit-and-run (hit-and-run)
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Frape-ak-kouri, frape-ak-kouri, eh
Hit-and-run
– Frape-ak-kouri

Me give you a hit-and-run
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Frape-ak-kouri, frape-ak-kouri, eh
Me give you a hit-and-run
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri
Me give you a hit-and-run
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri
Me give you a hit-and-run
– Mwen ba ou yon frape-ak-kouri


Shenseea

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: