Tam Sir – Coup du marteau (feat. Team Paiya, Ste Milano, Renard Barakissa, Tazeboy & PSK) Franse Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

La Côte d’ivoire, Espérance Terre d’Hospitalité reçoit l’Afrique
– Kot divwa, Yon Peyi Ki Gen Ospitalite akeyi Lafrik
Jour de fête, TAMSIIIR
– JOU fèt, TAMSIIIR
C’est quoi? je vous sens pas hein
– Ki sa li ye? Mwen pa ka santi ou huh
Ya, eh, j’aime pas hein
– Ya, hey, mwen pa renmen li huh
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Ya là là
– Ya la la
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Appeleeez
– Calleez

Meme si yé fais kérékété gbou c’est zoo
– Menm si ou fè kéréketé gbou li nan zoo
C’est jour de fête, sort la démarche
– Li se yon jou fèstivite, soti mache a
Woupi
– Woopi
C’est tchor
– Se koral
Woupi
– Woopi
C’est tchor
– Se koral
Woupi
– Woopi
C’est tchor eh
– Li se chor eh
C’est tchor
– Se koral
C’est tchor eh
– Li se chor eh
C’est tchor
– Se koral
C’est tchor eh
– Li se chor eh
C’est tchor
– Se koral
C’est tchor eh
– Li se chor eh
C’est tchor
– Se koral
Tché
– Tché
Tché
– Tché
On est dedans
– Nou nan

Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Èpkêssè, li pèdi tchouroukou li
Allons avec ça
– An nou ale ak sa a
Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Èpkêssè, li pèdi tchouroukou li
Allons avec ça, tchou tchou
– An nou ale ak sa a, tchou tchou
Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Èpkêssè, li pèdi tchouroukou li
Allons avec ça
– An nou ale ak sa a
Èpkêssè
– Ekkesè
Ya pas conseils hein
– Pa gen okenn konsèy huh
Allume seulement
– Vire sou sèlman

Eh Qiz tobolez, Coup du Marteau (Gbin gbin gbin)
– Hey Qiz tobolez, Marteau Frape (Gbin gbin gbin)
Descends en Coup du Marteau (Guin guin guin)
– Vini desann ak Yon Kout Martilye (Guin guin guin)
On pousse (Descends en coup du ma eh), on pousse, on pousse
– Nou pouse (desann ma eh), nou pouse, nou pouse
On pousse, on pousse, on pousse
– Nou pouse, nou pouse, nou pouse
Coup du Marteau, le Coup de Marteau
– Kout marto, kout Marto

Tu fais ça pour quoi?
– Pou kisa w ap fè sa?
Ya coup d’pied dedans hein
– Ya frape nan huh
Hommage à toi Président Douk Saga
– Tribi Pou Ou Prezidan Douk Saga
Venez, Venez danser
– Vini, Vini ak danse
La Côte d’ivoire reçoit l’Afrique, ça va chauffer
– Kot divwa resevwa Lafrik, li pral chofe
On fait ça bien, on t’a parlé, Ici c’est la joie
– Nou ap fè li dwat, nou te pale ak ou, isit la li se kè kontan
Tout est carré
– Tout bagay kare
Lui qui, mais c’est qui qui s’est barré eh
– Moun ki, men ki moun ki te kite eh
Coup du Marteau
– Souflèt Mato a

Regardez comment on maitrise le wé
– Gade ki jan nou metrize nou
Tous les drapeaux sont levés
– Tout drapo yo leve
Africa, on en est fier
– Lafrik, nou fyè de li
Allez toujours debout
– Toujou ale sou pye ou
On est jamais fé
– Nou pa janm fé

Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Tchouka, Tchoukaka
– Chuka, Chukaka
Tchouka, Tchoukaka
– Chuka, Chukaka
Tchouka, Tchoukaka
– Chuka, Chukaka
Tchouka, tchou tchou
– Tchouka, tchou tchou

Qui mousse? c’est nous
– Ki moun ki ap fè foumi? sa a se nou
Qui mousse? c’est nous
– Ki moun ki ap fè foumi? sa a se nou
Qui mousse? c’est nous
– Ki moun ki ap fè foumi? sa a se nou
Qui mousse? c’est nous
– Ki moun ki ap fè foumi? sa a se nou
Qui mousse? c’est nous
– Ki moun ki ap fè foumi? sa a se nou
Qui mousse? c’est nous
– Ki moun ki ap fè foumi? sa a se nou
Qui mousse? c’est nous
– Ki moun ki ap fè foumi? sa a se nou
Descends
– Vini Desann
Descends
– Vini Desann
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Tchou tchou bawin
– Choo choo bawin
Eh les gars, on se met en position
– Hey guys, kite a jwenn nan pozisyon

Meme si yé fais kérékété gbou c’est zoo
– Menm si ou fè kéréketé gbou li nan zoo
C’est jour de fête, sort la démarche
– Li se yon jou fèstivite, soti mache a
Woupi
– Woopi
C’est tchor
– Se koral
Woupi
– Woopi
C’est tchor
– Se koral
Woupi
– Woopi
C’est tchor eh
– Li se chor eh
C’est tchor
– Se koral
C’est tchor eh
– Li se chor eh
C’est tchor
– Se koral
C’est tchor eh
– Li se chor eh
C’est tchor
– Se koral
C’est tchor eh
– Li se chor eh
C’est tchor
– Se koral
Tché
– Tché
Tché
– Tché
On est dedans
– Nou nan

Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Èpkêssè, li pèdi tchouroukou li
Allons avec ça
– An nou ale ak sa a
Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Èpkêssè, li pèdi tchouroukou li
Allons avec ça, tchou tchou
– An nou ale ak sa a, tchou tchou
Èpkêssè, elle a perdu son tchouroukou
– Èpkêssè, li pèdi tchouroukou li
Allons avec ça
– An nou ale ak sa a
Èpkêssè
– Ekkesè

Si tu es fatigué, faut djor hein
– Si ou fatige, ou gen pou djor huh
Nous on est là
– Nou la

Eh Qiz tobolez, Coup du Marteau (Gbin gbin gbin)
– Hey Qiz tobolez, Marteau Frape (Gbin gbin gbin)
Descends en Coup du Marteau (Guin guin guin)
– Vini desann ak Yon Kout Martilye (Guin guin guin)
On pousse (Descends en coup du ma eh), on pousse, on pousse
– Nou pouse (desann ma eh), nou pouse, nou pouse
On pousse, on pousse, on pousse
– Nou pouse, nou pouse, nou pouse
Coup du Marteau, le Coup de Marteau
– Kout marto, kout Marto

Ya là
– Ya la
Ya là
– Ya la
Ya là
– Ya la
Ya là
– Ya la
Ya là
– Ya la
Ya là
– Ya la

Sharaftou ala bala de Paiya (Bienvenue au pays du Paiya)
– Sharaftou ala bala De paiya (Byenveni nan peyi Paiya a)

Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Eh wé
– Hey nou
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Eh wé
– Hey nou
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Eh wé
– Hey nou
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah
Eh wé
– Hey nou
Wouh ah
– Woo ah
Wouh ah
– Woo ah

Tchouka, Tchoukaka
– Chuka, Chukaka
Tchouka, Tchoukaka
– Chuka, Chukaka
Tchouka
– Chuka
Ya pas état d’esprit hein
– Pa gen okenn eta nan tèt ou huh
On est venu pour gagner
– Nou te vin genyen


Tam Sir

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: