Tems – Me & U Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

Videyo Clip

Lyrics

You
– Ou

You
– Ou
Hmm, yeah
– Hmm, wi

This is my decision, decision
– Sa a se desizyon mwen, desizyon
This is my decision
– Sa a se desizyon mwen
I don’t think you listen, you listen
– Mwen pa panse ou koute, ou koute
I don’t think you listen
– Mwen pa panse ou koute

For me to come out, it must mean I’m at the door
– Pou m ‘ soti, li dwe vle di mwen nan pòt la
It must mean I’m not the same
– Sa dwe vle di mwen pa menm bagay la
It must mean I’m on your case
– Sa dwe vle di mwen sou ka ou
For me to come out, it means that I’m at the door
– Pou m ‘ soti, sa vle di ke mwen nan pòt la
I want to show you my world
– Mwen vle montre ou mond mwen an

Give me one break, I need faith
– Ban m yon ti repo, mwen bezwen lafwa
Faith to believe you, faith to receive you
– Lafwa pou kwè ou, lafwa pou resevwa ou
Give me something I’m lacking
– Ban m yon bagay mwen manke
I don’t need nothing
– Mwen pa bezwen anyen
You are my everything
– Ou se tout bagay mwen

Only me and you, only me and you (you)
– Sèlman mwen ak ou, sèlman mwen ak ou (ou)
Only me and you, only me and you
– Sèlman m ‘ak ou, sèlman m’ ak ou
Only me, only you
– Sèlman mwen, sèlman ou
Only me and you (you)
– Se sèlman mwen ak ou (ou)
Only me and you
– Se sèlman mwen menm ak ou
Only me and you, only me and you
– Sèlman m ‘ak ou, sèlman m’ ak ou

Make me your matter
– Fè m ‘ matyè ou
Make me your matter
– Fè m ‘ matyè ou
Make me your matter
– Fè m ‘ matyè ou
Show me your substance
– Montre m sibstans ou
Make me your person
– Fè m moun ou
Make me your person
– Fè m moun ou

Give me one break, I need faith
– Ban m yon ti repo, mwen bezwen lafwa
Faith to believe you, faith to receive you
– Lafwa pou kwè ou, lafwa pou resevwa ou
Give me something I’m lacking
– Ban m yon bagay mwen manke
I don’t need nothing
– Mwen pa bezwen anyen
You are my everything
– Ou se tout bagay mwen

Only me and you, only me and you (you)
– Sèlman mwen ak ou, sèlman mwen ak ou (ou)
Only me and you, only me and you
– Sèlman m ‘ak ou, sèlman m’ ak ou
Only me, only you
– Sèlman mwen, sèlman ou
Only me and you (you)
– Se sèlman mwen ak ou (ou)
Only me and you
– Se sèlman mwen menm ak ou
Only me and you, only me and you
– Sèlman m ‘ak ou, sèlman m’ ak ou

All I want, only me and you
– Tout sa mwen vle, sèlman mwen menm ak ou
All I want, only me and you
– Tout sa mwen vle, sèlman mwen menm ak ou
All I want, only me and you
– Tout sa mwen vle, sèlman mwen menm ak ou
All I want, only me and you
– Tout sa mwen vle, sèlman mwen menm ak ou

Only me and you, me and you (me and you)
– Se sèlman mwen ak ou, mwen ak ou (mwen ak ou)
Only me and you (me and you)
– Se sèlman mwen ak ou (mwen ak ou)
Only me and you
– Se sèlman mwen menm ak ou
Only me and, me and, and you (me and you)
– Sèlman m ‘ak, m’ ak, epi ou (mwen menm ak ou)
Only me and you (me and you)
– Se sèlman mwen ak ou (mwen ak ou)
Only me and you
– Se sèlman mwen menm ak ou
Only me and, me and, and you
– Sèlman m ‘ak, m’ ak, epi ou

Me and you (me and you)
– Mwen menm ak ou (mwen menm ak ou)
Only me and you (me and you)
– Se sèlman mwen ak ou (mwen ak ou)
Only me and you
– Se sèlman mwen menm ak ou
Only me and, me and, yeah, you
– Sèlman m ‘ak, m’ ak, yeah, ou
Only me and you (me and you)
– Se sèlman mwen ak ou (mwen ak ou)
Only me and you
– Se sèlman mwen menm ak ou
Only me and you
– Se sèlman mwen menm ak ou


Tems

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: