Çarşamba, Mart 22, 2023
Ana SayfaHYColdplay - Viva La Vida Անգլերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

Coldplay – Viva La Vida Անգլերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

Տեսահոլովակ

Երգի Բառերը

I used to rule the world
– Ես նախկինում ղեկավարում էի աշխարհը
Seas would rise when I gave the word
– Ծովերը կբարձրանան, երբ խոսքը տամ
Now in the morning, I sleep alone
– Հիմա առավոտյան մենակ եմ քնում
Sweep the streets I used to own
– Ավլելով այն փողոցները, որոնք նախկինում ինձ էին պատկանում

I used to roll the dice
– Ես զառեր էի գլորում
Feel the fear in my enemy’s eyes
– Feգացեք վախը իմ թշնամու աչքերում
Listened as the crowd would sing
– Լսեց, թե ինչպես է ամբոխը երգելու
“Now the old king is dead, long live the king”
– “Հիմա ծեր թագավորը մեռած է, Կեցցե թագավորը”

One minute I held the key
– Մի րոպե բանալին պահեցի ձեռքերիս մեջ
Next, the walls were closed on me
– Հետո պատերը փակվեցին իմ շուրջը
And I discovered that my castles stand
– Եվ ես գտա, որ իմ կողպեքները կանգնած են
Upon pillars of salt and pillars of sand
– Աղի սյուների և ավազի սյուների վրա

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Ես լսում եմ Երուսաղեմի զանգերի ղողանջը
Roman cavalry choirs are singing
– Երգում են հռոմեական հեծելազորի երգչախմբերը
Be my mirror, my sword and shield
– Եղիր իմ հայելին, իմ սուրն ու վահանը
My missionaries in a foreign field
– Իմ միսիոներները օտար երկրում

For some reason, I can’t explain
– Չգիտես ինչու, ես չեմ կարող բացատրել
Once you’d gone, there was never
– Երբ դու հեռացար, այլևս երբեք չկար
Never an honest word
– Երբեք մի ազնիվ խոսք
And that was when I ruled the world
– Եվ դա այն ժամանակ էր, երբ ես ղեկավարում էի աշխարհը

It was a wicked and wild wind
– Դա չար ու վայրի քամի էր
Blew down the doors to let me in
– Քանդեցին դռները, որպեսզի ինձ ներս թողնեն
Shattered windows and the sound of drums
– Կոտրված պատուհաններ և հարվածային գործիքների ձայն
People couldn’t believe what I’d become
– Մարդիկ չէին կարող հավատալ, թե ով եմ ես դարձել

Revolutionaries wait
– Հեղափոխականները սպասում են
For my head on a silver plate
– Իմ գլխի համար արծաթե սկուտեղի վրա
Just a puppet on a lonely string
– Պարզապես տիկնիկ միայնակ թելի վրա
Oh, who would ever want to be king?
– Օ Oh, ով երբևէ կցանկանար թագավոր լինել:

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Ես լսում եմ Երուսաղեմի զանգերի ղողանջը
Roman cavalry choirs are singing
– Երգում են հռոմեական հեծելազորի երգչախմբերը
Be my mirror, my sword and shield
– Եղիր իմ հայելին, իմ սուրն ու վահանը
My missionaries in a foreign field
– Իմ միսիոներները օտար երկրում

For some reason, I can’t explain
– Չգիտես ինչու, ես չեմ կարող բացատրել
I know Saint Peter won’t call my name
– Ես գիտեմ, որ Սուրբ Պետրոսը չի տա իմ անունը
Never an honest word
– Երբեք մի ազնիվ խոսք
But that was when I ruled the world
– Բայց դա այն ժամանակ էր, երբ ես ղեկավարում էի աշխարհը

Hear Jerusalem bells a-ringing
– Լսեք Երուսաղեմի զանգերի ղողանջը
Roman cavalry choirs are singing
– Երգում են հռոմեական հեծելազորի երգչախմբերը
Be my mirror, my sword and shield
– Եղիր իմ հայելին, իմ սուրն ու վահանը
My missionaries in a foreign field
– Իմ միսիոներները օտար երկրում

For some reason, I can’t explain
– Չգիտես ինչու, ես չեմ կարող բացատրել
I know Saint Peter won’t call my name
– Ես գիտեմ, որ Սուրբ Պետրոսը չի տա իմ անունը
Never an honest word
– Երբեք մի ազնիվ խոսք
But that was when I ruled the world
– Բայց դա այն ժամանակ էր, երբ ես ղեկավարում էի աշխարհը


Coldplay
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

%d blogcu bunu beğendi: