Morad & GIMS – Seya Ֆրանսերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

Տեսահոլովակ

Երգի Բառերը

Quand viendra la nuit, nous n’formerons plus qu’un seul corps
– Երբ գիշերը գա, մենք կլինենք միայն մեկ մարմին
Tu fuiras vers l’est avec une sacoche remplie d’or
– Ոսկով լի Պարկով կփախչես դեպի արևելք
Évidemment, je serai les battements de ton cœur
– ակնհայտ է, որ ես կլինեմ քո սրտի բաբախյունը
Prends la sortie d’secours, je serai tout près d’l’ascenseur
– Օգտագործեք պահեստային ելքը, ես շատ մոտ կլինեմ վերելակին
J’ai jamais douté
– Ես երբեք չեմ կասկածել
Tu sais bien que j’aurais tout fait
– Դուք շատ լավ գիտեք, որ ես կանեի իմ ուժերի ներածին չափով
Et comment dire non
– Եվ ինչպես ասել “ոչ”

Seya, j’te sens sur le bout des doigts
– Seya, ես զգում եմ քեզ մատների ծայրերում
Dans ma tête, c’est chez toi, tu veux quoi au final?
– – Իմ տունը քո տունն է, Ի վերջո ինչ ես ուզում:
Oh, Seya, j’te ressеns sur l’bout des doigts
– Օ Seya, ես զգում եմ քեզ մատների ծայրերում
Si j’dis oui à tout-va, ça va nous faire mal
– Եթե ես համաձայնեմ ամեն ինչի, դա մեզ կվնասի
Eh, ah, quiero еstá’ contigo onde sea
– Էհ, Ախ, ես ուզում եմ քեզ հետ լինել ծովում
En las mala’ y también las fea’
– Վատի մեջ “և նաև տգեղի մեջ”
Yo no sé porqué me pelea’, ah,ah,ah
– Ես չգիտեմ, թե ինչու է նա վիճում ինձ հետ, ախ, ախ, ախ

Te estoy buscando y no te encuentro
– Փնտրում եմ քեզ ու չեմ գտնում
Estoy yo dando vueltas solo por el centro
– Ես մենակ քայլում եմ կենտրոնում
Te estoy pensando y no te miento
– Ես մտածում եմ քո մասին և չեմ ստում քեզ
Que no me olvido nunca de to’ los momento’
– Որ ես երբեք չեմ մոռանում “պահերի”մասին
Y peleando y discutiendo
– Եվ վիճում էին, և վիճում,
Y no sé lo que tú ya quieres, no te entiendo
– Եվ ես չգիտեմ, թե դու արդեն ինչ ես ուզում, ես քեզ չեմ հասկանում
Y no soy blando y no me vendo
– Եվ ես փափուկ չեմ և չեմ վաճառվում
Y tú te enfadas por lo que yo estoy haciendo
– Եվ դու զայրացած ես այն ամենից, ինչ ես անում եմ

Seya, j’te sens sur le bout des doigts
– Seya, ես զգում եմ քեզ մատների ծայրերում
Dans ma tête, c’est chez toi, tu veux quoi au final?
– – Իմ տունը քո տունն է, Ի վերջո ինչ ես ուզում:
Oh, Seya, j’te ressens sur l’bout des doigts
– Օ Seya, ես զգում եմ քեզ մատների ծայրերում
Si j’dis oui à tout-va, ça va nous faire mal
– Եթե ես համաձայնեմ ամեն ինչի, դա մեզ կվնասի
Eh,ah, quiero estar contigo donde sea
– Էհ, Ահ, Ես ուզում եմ քեզ հետ լինել, որտեղ էլ որ լինես
En las mala’ y también las fea’
– Վատի մեջ “և նաև տգեղի մեջ”
Yo no sé porqué me pelea’, ah,ah,ah
– Ես չգիտեմ, թե ինչու է նա վիճում ինձ հետ, ախ, ախ, ախ

No sé lo que pasa, no sé lo que pasa
– Ես չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում, Ես չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում:
Que le digo que es mejor estar en casa
– Որ ես նրան ասում եմ, որ ավելի լավ է տանը լինել
Que en su barrio la policía me amenaza
– Որ ձեր տարածքում ոստիկանությունը սպառնում է ինձ
Que no puedo estar escribiéndote al WhatsApp
– Այն, ինչ ես չեմ կարող ձեզ ուղարկել WhatsApp-ում
Y mira que no paso, mira que no paso
– Եվ տեսեք, թե ինչ չեմ անցնում, տեսեք, թե ինչ չեմ անցնում:
Y solamente quiero que me des un beso
– Եվ ես պարզապես ուզում եմ, որ դու համբուրես ինձ
Si contigo ni siquiera me estreso
– Եթե քեզ հետ Ես նույնիսկ սթրես չեմ զգում
Si hace falta, por ti yo me voy preso
– Եթե պետք լինի, հանուն քեզ ես բանտ կգնամ

Seya, j’te sens sur le bout des doigts
– Seya, ես զգում եմ քեզ մատների ծայրերում
Dans ma tête, c’est chez toi, tu veux quoi au final?
– – Իմ տունը քո տունն է, Ի վերջո ինչ ես ուզում:
Oh, Seya, j’te ressens sur l’bout des doigts
– Օ Seya, ես զգում եմ քեզ մատների ծայրերում
Si j’dis oui à tout-va, ça va nous faire mal
– Եթե ես համաձայնեմ ամեն ինչի, դա մեզ կվնասի
Eh, ah, quiero estar contigo donde sea
– Էհ, Ահ, Ես ուզում եմ քեզ հետ լինել, որտեղ էլ որ լինես
En las mala’ y también las fea
– Վատի, ինչպես նաև տգեղի մեջ
Yo no sé porqué me pelea’, oh-oh-oh
– Ես չգիտեմ, թե ինչու է նա վիճում ինձ հետ, Օ Oh:
Y mira que por ti daría la vida
– Եվ տեսեք, որ հանուն ձեզ ես կյանք կտայի
No le’ hagas caso a tus amiga’
– Ուշադրություն մի դարձրեք ձեր ընկերուհիներին:
Que solamente quiere’ intriga, ah-ah-ah
– Ով պարզապես ուզում է “ինտրիգ”, ա-ա-ա

Que digan, no hagas caso a lo que te digan
– Ինչ էլ որ ասեն, ուշադրություն մի դարձրեք, թե ինչ են ասում ձեզ
Y lo malo no quiero que siga
– Եվ վատը Ես չեմ ուզում, որ դա շարունակվի:
Si al tiempo todo se olvida, ah,ah,ah
– Եթե u200b u200bժամանակի ընթացքում ամեն ինչ մոռացվի, ախ, ախ, ախ


Morad

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: