Qing Madi – American Love Անգլերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

Տեսահոլովակ

Երգի Բառերը

Travelled ’round the world, I no cast
– Ես շրջեցի ամբողջ աշխարհով, Ես չեմ թողնում
But if I climb the train, e don pass you
– Բայց եթե գնացք նստեմ, քեզ չեմ անցնի
Traveled ’round the world, now I found you
– Շրջեց ամբողջ աշխարհը, Հիմա ես գտա քեզ
And if I catch the plane, e don catch
– Եվ եթե Ինքնաթիռ նստեմ, չեմ հասնի
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– Եվ հուսով եմ, որ դուք այսօր կթռչեք, աջե
Yeah, I hope you gon’ fly away today, ajé
– Այո, Հուսով եմ, որ այսօր կթռչեք, աջե

Hmm, but you know say I fly
– Հըմ, բայց գիտես, ասա, որ ես թռչում եմ
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Այնպես որ, ոչ ոք չի մերժում ինձ, ախ, ես զանգում եմ
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Ես փորձում եմ, բայց դու չես կարող ինձ ձեռք բերել քո գրկում
You go like fly
– Դուք թռչում եք ճանճի պես
Allow me to spoil you with my money
– Թույլ տվեք փայփայել ձեզ իմ փողերով
You don cover my, cover my head o
– Դու իմը չես ծածկում, գլուխս չես ծածկում, Օ,

Bet you never met a girl you go wife up o
– Գրազ եմ գալիս, որ դուք երբեք չեք հանդիպել մի աղջկա, որի հետ կին եք դառնալու, հա
And I’ma hold you down o
– Եվ ես քեզ կպահեմ, Օ,
Bet you never met a girl you go wife up o
– Գրազ եմ գալիս, որ դուք երբեք չեք հանդիպել մի աղջկա, որի հետ կին եք դառնալու, հա
And I’ma hold you down o
– Եվ ես քեզ կպահեմ, ԱԽ
Hold you down with no excuse
– Ես քեզ կպահեմ առանց արդարացումների
Nobody fit damn you, boy
– Ոչ ոք քեզ չի սազում, անիծիր քեզ, տղա
Bet you never met a girl you go wife up o
– Գրազ եմ գալիս, որ դուք երբեք չեք հանդիպել մի աղջկա, որի հետ կարող եք կին լինել, հա
And I’ma hold you down, oh, down o
– Եվ ես քեզ կպահեմ, ԱԽ, կպահեմ, ԱԽ

American love
– Ամերիկյան սեր
Carry you go Tokyo
– Քեզ Տոկիո տանելը
Anywhere you want to go
– Ուր ուզում ես
Anywhere you want to go
– Ուր ուզում ես գնալ
And I’ma give you some, hmm, Nigerian love
– Եվ ես ձեզ մի քիչ կտամ, հըմ, Նիգերիայի սեր
Carry you go Jalingo
– Քեզ տանել Ջալինգո
Anywhere you want to go
– Ուր ուզում ես գնալ
Anywhere you want to go
– Ուր ուզում ես գնալ

Travelled ’round the world, I no cast
– Ես շրջել եմ ամբողջ աշխարհով, Ես գիպսի մեջ չեմ
But if I climb the train, e don pass you
– Բայց եթե գնացք նստեմ, քեզ չեմ անցնի
Traveled ’round the world, now I found you
– Շրջեց ամբողջ աշխարհով, հիմա ես գտա քեզ
And if I catch the plane, e don catch
– Եվ եթե ես ժամանակ ունենամ ինքնաթիռ նստելու, դուք ժամանակ չեք ունենա
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– Եվ հուսով եմ, որ դուք այսօր կթռչեք, Աջե
I hope you gon’ fly away today, ajé
– Հուսով եմ, որ դուք այսօր կթռչեք, աջե

Hmm, but you know say I fly
– Հըմ, բայց գիտես, ասա, որ ես թռչում եմ
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Այնպես որ, ոչ ոք չի մերժում ինձ, ախ, ես զանգում եմ
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Ես փորձում եմ, բայց դու չես կարող ինձ ձեռք բերել քո գրկում
You go like fly
– Դուք թռչում եք ճանճի պես
Allow me to spoil you with my money
– Թույլ տվեք փայփայել ձեզ իմ փողերով
You don cover my, cover my head go o
– Դու իմը չես ծածկում, գլուխս չես ծածկում, Օ,

Bet you never met a girl you go wife up o
– Գրազ եմ գալիս, որ դուք երբեք չեք հանդիպել մի աղջկա, դուք կին եք դառնում, հա
And I’ma hold you down o
– Եվ ես քեզ կպահեմ, Օ,
Bet you never met a girl you go wife up o
– Գրազ եմ գալիս, որ դուք երբեք չեք հանդիպել մի աղջկա, դուք կին եք դառնում, հա
And I’ma hold you down o
– Եվ ես քեզ կպահեմ, Օ,
Hold you down with no excuse
– Քեզ առանց արդարացումների պահելը
Nobody fit damn you
– Ոչ ոք քեզ չի սազում, անիծիր քեզ
Bet you never met a girl you go wife up o
– Գրազ եմ գալիս, որ դուք երբեք չեք հանդիպել մի աղջկա, որի հետ կամուսնանայիք, հա
And I’ma hold you down, oh, down o
– Եվ ես քեզ կպահեմ, ԱԽ, կպահեմ, ԱԽ

American love
– Ամերիկյան սեր
Carry you go Tokyo
– Քեզ Տոկիո տանելը
Anywhere you want to go
– Ուր ուզում ես
Anywhere you want to go
– Ուր ուզում ես գնալ
And I go give you some, hmm, Nigerian love
– Եվ ես ձեզ մի քիչ կտամ, հըմ, Նիգերիայի սեր
Carry you go Jalingo
– Քեզ տանում եմ Ջալինգո
Anywhere you want to go
– Ուր ուզում ես գնալ
Anywhere you want to go
– Ուր ուզում ես գնալ


Qing Madi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: