Lakim – A Pimp Named Slickback Ағылшын Текст Песни & Қазақ Аудармалар

Бейнеклип

Текст Песни

And what do you do again?
– Тағы не істеп жатырсың?
I’m in a
– Мен тұрмын
Don’t do that
– Мұны жасамаңыз
A doggy bag is 90 bucks a tea bag is 50 but
– Ит сөмкесі 90 доллар тұрады, шай пакеті 50 доллар тұрады, бірақ
I’ll have to ask you to excuse me right now
– Мен сізден дәл қазір мені кешіруіңізді сұрауым керек
See i’m kinda, y’know, on a real date
– Көрдіңіз бе, мен нақты кездесуде түсінемін

That’s a pimp
– Бұл сутенер
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Та-та-та – та-бұл сутенер-сутенер. Жоқ!
That’s a pimp name Slickba-
– Бұл Сликба есімді сутенер-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Та-та-та – та-бұл сутенер
That’s a pimp
– Бұл сутенер
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Та-та-та – та-бұл сутенер-сутенер. Жоқ!
That’s a pimp name
– Бұл сутенердің аты
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Ta-Ta-Ta-Ta-бұл slickback-тің сутенерлік атауы
That’s what i said, Slickback
– Мен дәл осылай айттым
No! No! Slickback
– Жоқ! Жоқ! Артқы жағы
That’s what i said, Slickback
– Мен дәл осылай дедім
No nigga! Slickback
– Жоқ, нигга! Артқы жағы
That’s what i said, Slickback
– Мен дәл осылай дедім
No! No! Slickback
– Жоқ! Жоқ! Артқы жағы
That’s what i said, Slickback
– Мен дәл осылай дедім
No nigga!
– Жоқ, нигга!
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Pimp named Slickback back
– Сликбэк есімді Сутенер қайтып келді
Pimp named
– Аты бойынша Сутенер
Pimp named
– Аты бойынша Сутенер
Pimp named
– Аты бойынша Сутенер
Slickback
– Артқы жағы
Nigga are you deaf!
– Ниггер, сен не, саңырау? !
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Pimp named Slickback
– Slickback атты Сутенер
Pimp named Slickback
– Slickback атты Сутенер
Nigga are you deaf!
– Ниггер, сен не, саңырау? !
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Pimp named Slickback back
– Сликбэк есімді Сутенер қайтып келді
Pimp named
– Аты бойынша Сутенер
Pimp named
– Аты бойынша Сутенер
Pimp named
– Аты бойынша Сутенер
Slickback
– Артқы жағы
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Slick back back
– Тайғақ арқа, арқа
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Slick back back
– Тайғақ арқа, арқа
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Nigga are you deaf!
– Ниггер, сен не, саңырау? !
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Say it with me now!
– Қазір менімен бірге айт!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Ниггер, мен сутенермін, сутенер, сутенер, сутенермін
Named named named named
– Аты бойынша аталған аты аталған
Slickback Slickback
– Топсалы қақпақ топсалы қақпақ
Slick slick back back
– Тайғақ тайғақ арқа, арқа
Pimp pimp pimp pimp
– Сутенер, сутенер, сутенер, сутенер
Named named named named
– Аты бойынша аталған аты аталған
Slickback Slickback
– Топсалы қақпақ топсалы қақпақ
Slick slick back back
– Тайғақ тайғақ арқа, арқа
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Сутенер, сутенер, пи-и-и-и-чертенок, чертенок
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– Аты бойынша аталған на-а-а-а-а-амед амед
Slickback Slickback
– Топсалы қақпақ топсалы қақпақ
Sli- sli- sli- sli- slick
– Сли – сли – сли – сли-тайғақ
Ba- ba- ba- ba- back
– Ба-ба-ба – ба-артқа
A pimp named sli- sli- Slickback
– Sly – slickback деп аталатын Сутенер
Nigga are you deaf!
– Ниггер, сен не, саңырау? !
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Say it with me now!
– Қазір менімен бірге айт!
Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

That’s a pimp
– Бұл сутенер
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Та-та-та – та-бұл сутенер-сутенер. Жоқ!
That’s a pimp name Slickba-
– Бұл Сликба есімді сутенер-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Та-та-та – та-бұл сутенер
That’s a pimp
– Бұл сутенер
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Та-та-та – та-бұл сутенер-сутенер. Жоқ!
That’s a pimp name
– Бұл сутенердің аты
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Ta-Ta-Ta-Ta-бұл slickback-тің сутенерлік атауы
That’s what i said, Slickback
– Бұл менің айтқаным, жиналмалы
No! No! Slickback
– Жоқ! Жоқ! Артқы жағы
That’s what i said, Slickback
– Бұл менің айтқаным, жиналмалы
No nigga! Slickback
– Жоқ, нигга! Артқы жағы
That’s what i said, Slickback
– Бұл менің айтқаным, жиналмалы
No! No! Slickback
– Жоқ! Жоқ! Артқы жағы
That’s what i said, Slickback
– Мен дәл осылай айттым
No nigga!
– Жоқ, нигга!
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Pimp named Slickback back
– Сликбэк есімді Сутенер қайтып келді
Pimp named
– Аты бойынша Сутенер
Pimp named
– Аты бойынша Сутенер
Pimp named
– Аты бойынша Сутенер
Slickback
– Артқы жағы
Nigga are you deaf!
– Ниггер, сен не, саңырау? !
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Pimp named Slickback
– Slickback атты Сутенер
Pimp named Slickback
– Slickback атты Сутенер
Nigga are you deaf!
– Ниггер, сен не, саңырау? !
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Pimp named Slickback back
– Сликбэк есімді Сутенер қайтып келді
Pimp named
– Аты бойынша Сутенер
Pimp named
– Аты бойынша Сутенер
Pimp named
– Аты бойынша Сутенер
Slickback
– Артқы жағы
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Slick back back
– Тайғақ арқа, арқа
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Slick back back
– Тайғақ арқа, арқа
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Nigga are you deaf!
– Ниггер, сен не, саңырау? !
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Say it with me now!
– Қазір менімен бірге айт!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Ниггер, мен сутенермін, сутенер, сутенер, сутенермін
Named named named named
– Аты бойынша аталған аты аталған
Slickback Slickback
– Топсалы қақпақ топсалы қақпақ
Slick slick back back
– Тайғақ тайғақ арқа, арқа
Pimp pimp pimp pimp
– Сутенер, сутенер, сутенер, сутенер
Named named named named
– Аты бойынша аталған аты аталған
Slickback Slickback
– Топсалы қақпақ топсалы қақпақ
Slick slick back back
– Тайғақ тайғақ арқа, арқа
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Сутенер, сутенер, пи-и-и-и-чертенок, чертенок
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– Аты бойынша аталған на-а-а-а-а-амед амед
Slickback Slickback
– Топсалы қақпақ топсалы қақпақ
Sli- sli- sli- sli- slick
– Сли – сли – сли – сли-тайғақ
Ba- ba- ba- ba- back
– Ба-ба-ба – ба-артқа
A pimp named sli- sli- Slickback
– Sly – slickback деп аталатын Сутенер
Nigga are you deaf!
– Ниггер, сен не, саңырау? !
I’m a pimp named Slickback
– Мен Slickback деп аталатын сутенермін
Say it with me now!
– Қазір менімен бірге айт!
Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін

Pimp
– Сутенер

Nigga im a pimp
– Ниггер, мен сутенермін


Lakim

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: