Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

The lights went out, I hit the ground
– Жарык өчүп, Мен жерге тийдим
You didn’t mind that I was bleeding out
– Кан агып жатканыма капа болгон жоксуң
You filled my life with minor songs
– Сен менин жашоомду майда ырлар менен толтурдуң
I loved you but you loved to do me wrong
– Мен сени жакшы көрчүмүн бирок сен мени туура эмес кылганыңды жакшы көрчүсүң

I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Мен сенин өбүшүүңдү, бензинди жана ширеңке таякчаңды сагынам
Red Lights, flashes, rising out of the ashes
– Кызыл жарык, жаркыраган, күлдөн чыккан
I see you for who you are
– Мен сени ким экениңди көрүп турам
But you can’t break a broken heart
– Бирок жүрөгүңдү жаралай албайсың

You lift me up and leave me in the gutter
– Сен мени көтөрүп, арыкка таштап кетесиң
You tear me up and move on to another
– Сен мени жыртып, башка жакка көчүп кетесиң
I’m torn apart but I am a survivor
– Мен өзүмдү бөлүп жарып жатам бирок мен аман калдым
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ohh)
– Жүрөгүңдү жаралай албайсың (оо, оо, оо)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Жүрөгүңдү жаралай албайсың (оо, оо, оо)

An all-time low but I’ll get by
– Бардык мезгилдердин эң төмөнкү чеги бирок мен өтүп кетем
And over you, I’ll find the highest high
– Мен сенин үстүңдөн эң бийик нерсени табам
You did your best to do your worst
– Колуңдан келгендин баарын кылдың
I got used to all the ways it hurt
– Мен ооруган бардык жолдор менен көнүп калдым

Feel the fever telling me that I need her
– Мен ага муктаж экенимди айтып ысытма сезип жатам
Science fiction turning into an addiction
– Илимий фантастика көз карандылыкка айлануу
I see you for who you are
– Мен сени ким экениңди көрүп турам
But you can’t break a broken heart
– Бирок жүрөгүңдү жаралай албайсың

You lift me up and leave me in the gutter
– Сен мени көтөрүп, арыкка таштап кетесиң
You tear me up and move on to another
– Сен мени жыртып, башка жакка көчүп кетесиң
I’m torn apart but I am a survivor
– Мен өзүмдү бөлүп жарып жатам бирок мен аман калдым
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Жүрөгүңдү жаралай албайсың (оо, оо, оо)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Жүрөгүңдү жаралай албайсың (оо, оо, оо)

Oh, I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Оо, мен сенин өбүшүүңдү, бензинди жана ширеңке таякчаңды сагынам
Red Lights, flashes, rising from the ashes
– Кызыл жарык, жаркыраган, күлдөн чыккан

You lift me up and leave me in the gutter
– Сен мени көтөрүп, арыкка таштап кетесиң
You tear me up and move on to another
– Сен мени жыртып, башка жакка көчүп кетесиң
I’m torn apart but I am a survivor
– Мен өзүмдү бөлүп жарып жатам бирок мен аман калдым
You can’t break a— (ooh, ooh, ooh)
– Оооооооооооооооооооооооооо)))))
Oh, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Оо, жүрөгүңдү жаралай албайсың (оо, оо, оо)

You can’t, you can’t break a broken heart
– Жүрөгүңдү жаралай албайсың
You can’t, you can’t, you can’t break a broken heart
– Сиз мүмкүн эмес, мүмкүн эмес, сиз сынган жүрөктү сындыра албайсыз
You can’t, you can’t break a broken heart
– Жүрөгүңдү жаралай албайсың
You can’t, you can’t break a broken heart!
– Жүрөгүңдү жаралай албайсың, жүрөгүңдү жаралай албайсың!


Andrew Lambrou

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: