Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

I threw a wish in the well
– Мен кудукка тилек кылдым
Don’t ask me, I’ll never tell
– Сураба, эч качан айтпайм
I looked to you as it fell
– Мен сени кулап түшкөндө карап турдум
And now you’re in my way
– Эми сен менин жолумсуң
I trade my soul for a wish
– Мен өз жанымды каалоо үчүн алмаштырам
Pennies and dimes for a kiss
– Өбүшүү үчүн тыйын жана тыйын
I wasn’t looking for this
– Мен муну издеген жокмун
But now you’re in my way
– Эми сен менин жолумсуң

Your stare was holdin’
– Сенин көзүң тиктеп турду
Ripped jeans, skin was showin’
– Жыртылган джинсы, тери көрүнүп жатты’
Hot night, wind was blowin’
– Түн ысык, шамал согуп жатты
Where you think you’re going, baby?
– – Кайда барасың, балам?

Hey, I just met you, and this is crazy
– Эй, Мен сени жолуктурдум, бул жинди
But here’s my number, so call me, maybe
– Мына менин номерим, ошондуктан мени чакыргыла, балким
It’s hard to look right at you, baby
– Сени карап туруу кыйын, babыркай
But here’s my number, so call me, maybe
– Мына менин номерим, ошондуктан мени чакыргыла, балким
Hey, I just met you, and this is crazy
– Эй, Мен сени жолуктурдум, бул жинди
But here’s my number, so call me, maybe
– Мына менин номерим, ошондуктан мени чакыргыла, балким
And all the other boys try to chase me
– Жана башка балдар мени кууп чыгууга аракет кылышат
But here’s my number, so call me, maybe
– Мына менин номерим, ошондуктан мени чакыргыла, балким

You took your time with the call
– Убактыңызды телефон менен өткөрдүңүз
I took no time with the fall
– Мен кулап түшкөнгө убакыт бөлгөн жокмун
You gave me nothing at all
– Сен мага эч нерсе берген жоксуң
But still, you’re in my way
– Бирок сен менин жолумсуң
I beg and borrow and steal
– Мен жалынып-жалбарып, карызга алып, уурдап кетем
At first sight, and it’s real
– Биринчи көргөндө, жана бул реалдуу
I didn’t know I would feel it
– Мен аны сезип каларымды билген эмесмин
But it’s in my way
– Бирок бул менин жолум

Your stare was holdin’
– Сенин көзүң тиктеп турду
Ripped jeans, skin was showin’
– Жыртылган джинсы, тери көрүнүп жатты’
Hot night, wind was blowin’
– Түн ысык, шамал согуп жатты
Where you think you’re going, baby?
– – Кайда барасың, балам?

Hey, I just met you, and this is crazy
– Эй, Мен сени жолуктурдум, бул жинди
But here’s my number, so call me, maybe
– Мына менин номерим, ошондуктан мени чакыргыла, балким
It’s hard to look right at you, baby
– Сени карап туруу кыйын, babыркай
But here’s my number, so call me, maybe
– Мына менин номерим, ошондуктан мени чакыргыла, балким
Hey, I just met you, and this is crazy
– Эй, Мен сени жолуктурдум, бул жинди
But here’s my number, so call me, maybe
– Мына менин номерим, ошондуктан мени чакыргыла, балким
And all the other boys try to chase me
– Жана башка балдар мени кууп чыгууга аракет кылышат
But here’s my number, so call me, maybe
– Мына менин номерим, ошондуктан мени чакыргыла, балким

Before you came into my life, I missed you so bad
– Сени сагындым Сагындым сагындым Сагындым сагындым Сагындым сени
I missed you so bad, I missed you so, so bad
– Мен сени ушунчалык Сагындым, мен сени ушунчалык сагындым, ушунчалык жаман
Before you came into my life, I missed you so bad
– Сени сагындым Сагындым сагындым Сагындым сагындым Сагындым сени
And you should know that
– Жана сиз муну билишиңиз керек
I missed you so, so bad
– Мен сени ушунчалык сагындым, ушунчалык жаман
(Bad, bad, bad, bad, bad, bad)
– (Жаман, жаман, жаман, жаман, жаман)

It’s hard to look right at you, baby
– Сени карап туруу кыйын, babыркай
But here’s my number, so call me, maybe
– Мына менин номерим, ошондуктан мени чакыргыла, балким

Hey, I just met you, and this is crazy
– Эй, Мен сени жолуктурдум, бул жинди
But here’s my number, so call me, maybe
– Мына менин номерим, ошондуктан мени чакыргыла, балким
And all the other boys try to chase me
– Жана башка балдар мени кууп чыгууга аракет кылышат
But here’s my number, so call me, maybe
– Мына менин номерим, ошондуктан мени чакыргыла, балким

Before you came into my life, I missed you so bad
– Сени сагындым Сагындым сагындым Сагындым сагындым Сагындым сени
I missed you so bad, I missed you so, so bad
– Мен сени ушунчалык Сагындым, мен сени ушунчалык сагындым, ушунчалык жаман
Before you came into my life, I missed you so bad
– Сени сагындым Сагындым сагындым Сагындым сагындым Сагындым сени
And you should know that
– Жана сиз муну билишиңиз керек
So call me maybe
– Балким мени чакырып


Carly Rae Jepsen

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: