Search Lyrics & Translation:

Eurythmics – Sweet Dreams (Are Made of This) Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

Sweet dreams are made of this
– Бул жөнүндө таттуу түштөр жасалат
Who am I to disagree
– Мен кимге каршымын
I travel the world and the seven seas
– Мен дүйнөнү жана жети деңизди кыдырам
Everybody’s looking for something
– Баары бир нерсени издеп жатышат

Some of them want to use you
– Кээ бирлери сизди колдонууну каалашат
Some of them want to get used by you
– Кээ бирлери сени колдонгусу келет
Some of them want to abuse you
– Айрымдары сени зордуктагысы келет
Some of them want to be abused
– Кээ бирлери зордуктагысы келет

Sweet dreams are made of this
– Бул жөнүндө таттуу түштөр жасалат
Who am I to disagree
– Мен кимге каршымын
I travel the world and the seven seas
– Мен дүйнөнү жана жети деңизди кыдырам
Everybody’s looking for something
– Баары бир нерсени издеп жатышат

Hold your head up
– Башыңды өйдө Карма
Keep your head up, movin’ on
– Башыңды көтөрүп, алдыга жыла бер
Hold your head up, movin’ on
– Башыңды көтөрүп, алдыга жыла бер
Keep your head up, movin’ on
– Башыңды көтөрүп, алдыга жыла бер
Hold your head up, movin’ on
– Башыңды көтөрүп, алдыга жыла бер
Keep your head up, movin’ on
– Башыңды көтөрүп, алдыга жыла бер
Hold your head up, movin’ on
– Башыңды көтөрүп, алдыга жыла бер
Keep your head up
– Башыңды көтөрүп жүр

Some of them want to use you
– Кээ бирлери сизди колдонууну каалашат
Some of them want to get used by you
– Кээ бирлери сени колдонгусу келет
Some of them want to abuse you
– Айрымдары сени зордуктагысы келет
Some of them want to be abused
– Кээ бирлери зордуктагысы келет

Sweet dreams are made of this
– Бул жөнүндө таттуу түштөр жасалат
Who am I to disagree
– Мен кимге каршымын
I travel the world and the seven seas
– Мен дүйнөнү жана жети деңизди кыдырам
Everybody’s looking for something
– Баары бир нерсени издеп жатышат

Sweet dreams are made of this
– Бул жөнүндө таттуу түштөр жасалат
Who am I to disagree
– Мен кимге каршымын
I travel the world and the seven seas
– Мен дүйнөнү жана жети деңизди кыдырам
Everybody’s looking for something
– Баары бир нерсени издеп жатышат

Sweet dreams are made of this
– Бул жөнүндө таттуу түштөр жасалат
Who am I to disagree
– Мен кимге каршымын
I travel the world and the seven seas
– Мен дүйнөнү жана жети деңизди кыдырам
Everybody’s looking for something
– Баары бир нерсени издеп жатышат

Sweet dreams are made of this
– Бул жөнүндө таттуу түштөр жасалат
Who am I to disagree
– Мен кимге каршымын
I travel the world and the seven seas
– Мен дүйнөнү жана жети деңизди кыдырам
Everybody’s looking for something
– Баары бир нерсени издеп жатышат

Sweet dreams are made of this
– Бул жөнүндө таттуу түштөр жасалат
Who am I to disagree
– Мен кимге каршымын
I travel the world and the seven seas
– Мен дүйнөнү жана жети деңизди кыдырам
Everybody’s looking for something
– Баары бир нерсени издеп жатышат


Eurythmics

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:


You need 5 second listen for Skip Ad
%d blogcu bunu beğendi: