Foo Fighters – Everlong Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

Hello
– Салам
I’ve waited here for you
– Мен бул жерде сени күтүп жатам
Everlong
– Эверлонг
Tonight
– Бүгүн кечинде
I throw myself into
– Мен өзүмдү
And out of the red, out of her head, she sang
– Кызылдан, башынан, ал ырдады

Come down
– Түшүп кел
And waste away with me
– Жана мени менен кошо жок кылгыла
Down with me
– Мени менен
Slow how
– Кантип жай
You wanted it to be
– Сен болгуң келди

I’m over my head, out of her head she sang
– Мен башымды көтөрүп, башын сыртка чыгарып ырдадым
And I wonder, when I sing along with you
– Мен сени менен бирге ырдап жатам
If everything could ever feel this real forever
– Эгер баары түбөлүккө ушундай сезимде боло алса
If anything could ever be this good again
– Эгер дагы бир жолу ушундай жакшы нерсе болсо
The only thing I’ll ever ask of you
– Мен сенден бир гана нерсени сурайм
You gotta promise not to stop when I say when
– Мен качан айтам деп токтобойм деп убада беришиңиз керек
She sang
– Ал ырдаган

Breathe out
– Дем алуу
So I can breathe you in
– Ошентип мен сени дем ала алам
Hold you in
– Сени кармап тур
And now
– Эми
I know you’ve always been there
– Ар дайым ошол жерде жүргөнүңүздү билем

Out of your head, out of my head I sang
– Сенин башыңдан, менин башымдан мен ырдадым

And I wonder when I sing along with you
– Мен сени менен качан ырдайм
If everything could ever feel this real forever
– Эгер баары түбөлүккө ушундай сезимде боло алса
If anything could ever be this good again
– Эгер дагы бир жолу ушундай жакшы нерсе болсо
The only thing I’ll ever ask of you
– Мен сенден бир гана нерсени сурайм
You gotta promise not to stop when I say when
– Мен качан айтам деп токтобойм деп убада беришиңиз керек
She sang
– Ал ырдаган

And I wonder
– Мен таң калам
If everything could ever feel this real forever
– Эгер баары түбөлүккө ушундай сезимде боло алса
If anything could ever be this good again
– Эгер дагы бир жолу ушундай жакшы нерсе болсо
The only thing I’ll ever ask of you
– Мен сенден бир гана нерсени сурайм
You gotta promise not to stop when I say when
– Мен качан айтам деп токтобойм деп убада беришиңиз керек


Foo Fighters

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: