French Montana – Unforgettable (feat. Swae Lee) Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

It’s not good enough for me
– Бул мен үчүн жетиштүү эмес
Since I’ve been with you, ooh
– Мен сени менен жүргөнүмдөн бери, Оо

It’s not gonna work for you, nobody can equal me, no, no
– Бул сиз үчүн иштебейт, мага эч ким тең келе албайт, жок, жок

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up
– Мен бул ичимдикти ичип жатам, мен бул ичимдикти ичип жатам, мен бул ичимдикти ичип жатам, мен бул ичимдикти ичип жатам
I should know how to pick up
– Кантип алып кетүүнү билишим керек
I’m gonna catch the rhythm
– Мен ритмди кармайм
While she push up against me, ooh, and she tipsy
– Ал мага каршы чыкканда, оо, ал чайпалып жатат

I had enough convo for 24
– Менде 24 кишиге жетиштүү конво бар болчу
I peep’d you from across the room
– Мен сени бөлмөнүн аркы бетинен карап турдум
Pretty little body dancin’ like GoGo, hey
– Гого сыяктуу кичинекей дене бийлейт, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй

And you are unforgettable
– Сен унутулгуссуң
I need to get you alone, ooh
– Мен сени жалгыз калтырышым керек, Оо

Why not?
– Эмне үчүн болбосун?

A fuckin’ good time, never hurt nobody
– Жакшы убакыт, эч кимге зыян келтирбе
I got a little drink but it’s not Bacardi
– Менде бир аз ичимдик бар бирок ал Бакарди эмес
If you loved the girl then I’m so, so sorry
– Эгер сиз кызды сүйсөңүз, анда мен ушунчалык кечирим сурайм
I got to give it to her like we in a marriage
– Мен аны ага никедегидей беришим керек

Oh-oh, like we in a hurry
– Оо, биз шашылгандай
No, no, I won’t tell nobody
– Жок, эч кимге айтпайм
You’re on your level too
– Сиз да өз деңгээлиңизде
Tryna do what lovers do
– Трина сүйүүчүлөр эмне кылышат

Feelin’ like I’m fresh out, Boosie (Boosie)
– Оооооооооооооооооооооооооо, Оооооооооооооооооооооооооо)))
If they want the drama, got the Uzi (Uzi)
– Эгер алар драманы каалашса, анда УЗИ (УЗИ)алыңыз
Ship the whole crew to the cruise ship (cruise)
– Бүт экипажды круиздик кемеге (круиз)жөнөтүңүз
Doin’ shit you don’t even see in movies (movies)
– Кинолордо да көрбөйсүң (видео)
Ride with me, ride with me, boss (boss)
– Мени менен жүр, мени менен жүр, босс (босс)
I got a hard head but her ass soft (soft)
– Менде катуу баш бар бирок анын эшеги жумшак (жумшак)
She want the last name with the ring on it
– Ал шакек менен фамилияны каалайт
‘Cause I pulled out a million cash, told her plank on it
– Анткени мен миллиондогон акчаны алып чыктым, ага тактайча менен айттым

And you are unforgettable
– Сен унутулгуссуң
I need to get you alone
– Мен сени жалгыз калтырышым керек
Now you wanna choose
– Эми сиз тандагыңыз келет
Just pop the bubbly in the ‘cuzi
– “Кузи” тасмасындагы көбүкчөлөрдү жөн эле ыргытып жибер

It’s not good enough for me
– Бул мен үчүн жетиштүү эмес
Since I’ve been with you, ooh
– Мен сени менен жүргөнүмдөн бери, Оо

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up
– Мен бул ичимдикти ичип жатам, мен бул ичимдикти ичип жатам, мен бул ичимдикти ичип жатам, мен бул ичимдикти ичип жатам
I should know how to pick up
– Кантип алып кетүүнү билишим керек
I’m gonna catch the rhythm
– Мен ритмди кармайм
While she push up against me, ooh, and she tipsy
– Ал мага каршы чыкканда, оо, ал чайпалып жатат

I had enough convo for 24
– Менде 24 кишиге жетиштүү конво бар болчу
I peep’d you from across the room
– Мен сени бөлмөнүн аркы бетинен карап турдум
Pretty little body dancin’ like GoGo, hey
– Гого сыяктуу кичинекей дене бийлейт, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй

And you are unforgettable
– Сен унутулгуссуң
I need to get you alone, ooh
– Мен сени жалгыз калтырышым керек, Оо
Why not?
– Эмне үчүн болбосун?

A fuckin’ good time, never hurt nobody
– Жакшы убакыт, эч кимге зыян келтирбе
I got a little drink but it’s not Bacardi
– Менде бир аз ичимдик бар бирок ал Бакарди эмес
If you loved the girl then I’m so, so sorry
– Эгер сиз кызды сүйсөңүз, анда мен ушунчалык кечирим сурайм
I got to give it to her like we in a marriage
– Мен аны ага никедегидей беришим керек

Oh, like we in a hurry
– Биздей шашылыш
No, no, I won’t tell nobody
– Жок, эч кимге айтпайм
You’re on your level too
– Сиз да өз деңгээлиңизде
Tryna do what lovers do
– Трина сүйүүчүлөр эмне кылышат

Oh-oh, you ain’t enough for me
– Ох, сен мен үчүн жетишсиз
Too much for you alone
– Жалгыз сен үчүн өтө көп
Baby, go and grab some bad bitches, bring ’em home
– Babыркай, барып, жаман сойкуларды алып, үйгө алып кел
Know the jet’s on me
– Самолеттун мага тийип жатканын билгиле
I’ma curve my best for you, you know
– Мен сиз үчүн эң жакшысын ийри кылып жатам, билесизби
So pick up that dress for me
– Андыктан ошол көйнөктү мага алып келиңиз
Leave the rest on
– Калганын калтырыңыз

Too much convo 24 hours
– Өтө көп конво 24 саат
When you stand next to 24 karats
– 24 караттын жанында турганда
She left her man at home
– Ал күйөөсүн үйдө калтырган
She don’t love him no more
– Ал аны сүйбөйт
I want your mind and your body
– Мен сенин акылыңды жана денеңди каалайм
Don’t mind nobody
– Эч кимге каршы эмес
So, you don’t ever hurt nobody
– Эч качан эч кимге зыян келтирбейсиң
Baby girl work your body
– Кызым денеңизди иштетет
Work your body
– Денеңизди иштетиңиз

And you are unforgettable
– Сен унутулгуссуң
I need to get you alone
– Мен сени жалгыз калтырышым керек
Now you wanna choose
– Эми сиз тандагыңыз келет
Just pop the bubbly in the ‘cuzi
– “Кузи” тасмасындагы көбүкчөлөрдү жөн эле ыргытып жибер
Why not?
– Эмне үчүн болбосун?

Oh, like we in a hurry
– Биздей шашылыш
No, no, I won’t tell nobody
– Жок, эч кимге айтпайм
You’re on your level too
– Сиз да өз деңгээлиңизде
Tryna do what lovers do
– Трина сүйүүчүлөр эмне кылышат


French Montana

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: