Future – Wicked Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

Wicked tunes, you know what I’m sayin’?
– Жаман обондор, сен менин эмне деп жатканымды билесиңби?
Wassup
– Уассуп

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Жаман, жаман, жаман, жаман
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Тур, жаман, жаман, жаман, жаман
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Жаман, жаман, жаман, жаман
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Тур, жаман, жаман, жаман, жаман
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Мотордо туруп, приборлордун панелин талкалаңыз
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Мотордо туруп, приборлордун панелин талкалаңыз
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Тур, жаман, жаман, жаман, жаман
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Жаман, жаман, жаман, жаман

Candles burning, money burning, graveyard these niggas
– Шамдар күйүп, акча күйүп, көрүстөн бул неггерлер
Phantom parkin’, big dawg barkin’ hey
– Фантомдук паркинг, чоң дог Баркин эй
Blood tales on me, oh-oh-oh-oh
– Оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо, оо
Shawty want that wig, oh-oh-oh-oh
– Шаути ошол парикти каалайт, о-о-о-о-о
I’m drippin’ Cartier, oh-oh-oh-oh
– Мен тамчылап жатам Картье, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о
Put a gold bird on you, that’s what’s happening
– Сага алтын куш кой, бул эмне болуп жатат
I put that lingo on her, she was Spanish
– Мен ага ошол лингону койдум, ал испан болчу
I fill a one liter up with Xannies
– Мен бир литрди Ксаннилер менен толтурам
This continental and it’s panoramic
– Бул континенталдык жана бул панорамалык
It’s complimentary to the savages
– Бул жапайыларга мактоо
You fuck around with me, it be a tragedy
– Сен мени менен айланып, бул трагедия
I want green, green, green, all asparagus
– Мен жашыл, жашыл, жашыл, бардык спаржа каалайм
I drink lean, lean, lean it ain’t embarassing
– Мен арык, арык, арык ичем, бул уят эмес

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Жаман, жаман, жаман, жаман
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Тур, жаман, жаман, жаман, жаман
Woah, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Жамандык, жамандык, жамандык, жамандык

Now she going, now that bitch going
– Эми ал бара жатат, эми ал сойку бара жатат
I purchase Avion and now she lit, huh
– Мен Авионду сатып алам, эми ал жарыктандырат, Оо
Wedding band rings on me lit, huh
– Тойдун шакектери мага жарык, оо, оо, оо, оо, оо, оо
Married to the game, I’m the shit, huh
– Оооооооооооооооооооооооооо, оооооооо
Woah, woah, woah, woah
– Оо, оо, оо, оо, оо
Bitch we made men
– Биз эркектерди жараттык
We ain’t pullin’ up in cribs that we can’t get
– Колубуз жетпеген бөтөлкөлөргө отурбайбыз
You can’t pull a bitch on Instagram I ain’t hit, huh
– Инстаграмдагы сойкуну тарта албайсыз Instagram, мен эч нерсе кыла албайм, huh
And then she tellin’ lies about me cause she ain’t shit, uh
– Анан ал мен жөнүндө калп айтып жатат, анткени ал эч нерсеге жарабайт, ух
She want that big-big dog status
– Ал чоң-чоң ит статусун каалайт
I was in the alley with them nickel bags, tallyin’
– Мен алар менен көчөдө болчумун никель баштыктар, Таллин
Now I’m Taliban gang status, that’s what’s happenin’
– Азыр мен талибдердин тобундамын, бул эмне болуп жатат’
And you niggas can’t get close cause you don’t know me
– Сен неггерлерге жакын боло албайсың анткени сен мени тааныбайсың
It ain’t no more dip and dabbin’, hangin’ low key
– Бул мындан ары сууга чумкутулбайт жана сууга чумкутулбайт, төмөнкү ачкычты илип коюу
These bitches see me and they panic
– Бул сойкулар мени көрүп дүрбөлөңгө түшүшөт
I can’t believe it, I was on the corner gamblin’
– Мен ишене албайм, мен бурчта болчумун кумар оюндары’

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Жаман, жаман, жаман, жаман
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Тур, жаман, жаман, жаман, жаман
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Жаман, жаман, жаман, жаман
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Жаман, жаман, жаман, жаман
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Мотордо туруп, приборлордун панелин талкалаңыз
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Мотордо туруп, приборлордун панелин талкалаңыз
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Жаман, жаман, жаман, жаман
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Тур, жаман, жаман, жаман, жаман


Future

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: