Harry Styles – Sign of the Times Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

Just stop your cryin’, it’s a sign of the times
– Ыйлаганыңды токтот, бул замандын белгиси
Welcome to the final show
– Акыркы шоуга кош келиңиздер
Hope you’re wearin’ your best clothes
– Эң мыкты кийимдериңизди кийип жүрүңүз
You can’t bribe the door on your way to the sky
– Эшикти асманга көтөрө албайсың
You look pretty good down here
– Бул жерде сиз абдан жакшы көрүнөсүз
But you ain’t really good
– Бирок сиз чындыгында жакшы эмессиз

We never learn, we’ve been here before
– Биз эч качан билбейбиз, биз буга чейин бул жерде болгонбуз
Why are we always stuck and running from
– Эмне үчүн биз ар дайым тыгылып, качып жүрөбүз
The bullets? The bullets?
– Октор? Октор?
We never learn, we’ve been here before
– Биз эч качан билбейбиз, биз буга чейин бул жерде болгонбуз
Why are we always stuck and running from
– Эмне үчүн биз ар дайым тыгылып, качып жүрөбүз
Your bullets? The bullets?
– Сиздин окторуңуз? Октор?

Just stop your crying, it’s a sign of the times
– Ыйлаганыңды токтот, бул замандын белгиси
We gotta get away from here
– Биз бул жерден кетишибиз керек
We gotta get away from here
– Биз бул жерден кетишибиз керек
Just stop your crying, it’ll be alright
– Ыйлаганыңды токтоткула, баары жакшы болот
They told me that the end is near
– Алар мага аягы жакындап калганын айтышты
We gotta get away from here
– Биз бул жерден кетишибиз керек

Just stop your crying, have the time of your life
– Ыйлаганыңды токтот, жашооңдун убактысы болсун
Breaking through the atmosphere
– Атмосфераны бузуу
And things are pretty good from here
– Жана бул жерден баары жакшы
Remember everything will be alright
– Баары жакшы болорун унутпаңыз
We can meet again somewhere
– Биз дагы бир жерде жолугуша алабыз
Somewhere far away from here
– Бул жерден алыс жерде

We never learn, we’ve been here before
– Биз эч качан билбейбиз, биз буга чейин бул жерде болгонбуз
Why are we always stuck and running from
– Эмне үчүн биз ар дайым тыгылып, качып жүрөбүз
The bullets? The bullets?
– Октор? Октор?
We never learn, we’ve been here before
– Биз эч качан билбейбиз, биз буга чейин бул жерде болгонбуз
Why are we always stuck and running from
– Эмне үчүн биз ар дайым тыгылып, качып жүрөбүз
The bullets? The bullets?
– Октор? Октор?

Just stop your crying, it’s a sign of the times
– Ыйлаганыңды токтот, бул замандын белгиси
We gotta get away from here
– Биз бул жерден кетишибиз керек
We gotta get away from here
– Биз бул жерден кетишибиз керек
Stop your crying, baby, it will be alright
– Ыйлаганыңды токтот, балам, баары жакшы болот
They told me that the end is near
– Алар мага аягы жакындап калганын айтышты
We gotta get away from here
– Биз бул жерден кетишибиз керек

We never learn, we’ve been here before
– Биз эч качан билбейбиз, биз буга чейин бул жерде болгонбуз
Why are we always stuck and running from
– Эмне үчүн биз ар дайым тыгылып, качып жүрөбүз
The bullets? The bullets?
– Октор? Октор?

We never learn, we’ve been here before
– Биз эч качан билбейбиз, биз буга чейин бул жерде болгонбуз
Why are we always stuck and running from
– Эмне үчүн биз ар дайым тыгылып, качып жүрөбүз
The bullets? Your bullets?
– Октор? Сиздин окторуңуз?

We don’t talk enough, we should open up
– Биз жетиштүү сүйлөбөйбүз, биз ачышыбыз керек
Before it’s all too much
– Баары өтө көп болгонго чейин
Will we ever learn? We’ve been here before
– Биз үйрөнөбүзбү? Биз буга чейин бул жерде болгонбуз
It’s just what we know
– Бул биз билген нерсе

Stop your crying, baby, it’s a sign of the times
– Ыйлаганыңды токтот, балам, бул замандын белгиси
We gotta get away, we got to get away
– Биз кетишибиз керек, биз кетишибиз керек
We got to get away, we got to get away
– Биз качып кетишибиз керек, биз качып кетишибиз керек
We got to get away
– Биз качып кетишибиз керек
We got to, we got to, away
– Кетишимиз керак, кетишимиз керак, кетишимиз керак
We got to, we got to, away
– Кетишимиз керак, кетишимиз керак, кетишимиз керак
We got to, we got to, away
– Кетишимиз керак, кетишимиз керак, кетишимиз керак


Harry Styles

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: