Kate Bush – This Woman’s Work Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

Pray God you can cope
– Кудай сактасын
I stand outside this woman’s work
– Мен бул аялдын ишинин сыртында турам
This woman’s world
– Бул аялдын дүйнөсү
Ooh, it’s hard on the man
– Оо, ал кишиге кыйын
Now his part is over
– Эми анын ролу бүттү
Now starts the craft of the father
– Эми атанын кол өнөрчүлүгүн баштайт

I know you have a little life in you yet
– Азырынча сизде бир аз жашоо бар экендигин билем
I know you have a lot of strength left
– Билем сенде көп күч бар
I know you have a little life in you yet
– Азырынча сизде бир аз жашоо бар экендигин билем
I know you have a lot of strength left
– Билем сенде көп күч бар

I should be crying, but I just can’t let it show
– Мен ыйлашым керек, бирок мен аны көрсөтүүгө жол бербейм
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Мен үмүттөнүшүм керек, бирок мен ойлонууну токтото албайм
Of all the things I should’ve said
– Мен Айтканымдын баарын
That I never said
– Мен эч качан айткан эмесмин
All the things we should’ve done
– Биз жасашыбыз керек болгон нерселердин бардыгы
That we never did
– Биз эч качан андай кылган эмеспиз
All the things I should’ve given
– Мен беришим керек болгон нерселердин баары
But I didn’t
– Бирок мен андай кылган жокмун
Oh, darling, make it go
– Оо, сүйүктүүм, аны кое бер
Make it go away
– Кетсин

Give me these moments back
– Мага ушул учурларды кайтарып бериңиз
Give them back to me
– Аларды мага кайтарып бергиле
Give me that little kiss
– Мага ошол кичинекей өбүшүүнү бер
Give me your hand
– Мага Колуңду бер

I know you have a little life in you yet
– Азырынча сизде бир аз жашоо бар экендигин билем
I know you have a lot of strength left
– Билем сенде көп күч бар
I know you have a little life in you yet
– Азырынча сизде бир аз жашоо бар экендигин билем
I know you have a lot of strength left
– Билем сенде көп күч бар

I should be crying, but I just can’t let it show
– Мен ыйлашым керек, бирок мен аны көрсөтүүгө жол бербейм
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Мен үмүттөнүшүм керек, бирок мен ойлонууну токтото албайм
Of all the things we should’ve said
– Биз айтканыбыздын баарын
That were never said
– Бул эч качан айтылган эмес
All the things we should’ve done
– Биз жасашыбыз керек болгон нерселердин бардыгы
That we never did
– Биз эч качан андай кылган эмеспиз
All the things that you needed from me
– Менден Сизге керектүү нерселердин бардыгы
All the things that you wanted for me
– Сиз мен үчүн каалаган нерселердин бардыгы
All the things that I should’ve given but I didn’t
– Мен беришим керек болгон нерселердин бардыгын бирок бербедим
Oh, darling, make it go away
– Оо, сүйүктүүм, аны кое бер
Just make it go away now
– Азыр эле кете бер


Kate Bush

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: