Kiss – I Was Made For Lovin’ You Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

Mmm, yeah!
– МММ, ооба!

Tonight, I want to give it all to you
– Бүгүн кечинде, мен баарын сага бергим келет
In the darkness, there’s so much I want to do
– Караңгыда мен көп нерсени жасагым келет
And tonight, I want to lay it at your feet
– Бүгүн кечинде, мен аны бутуңузга жаткыргым келет
‘Cause girl, I was made for you
– – Кызым, мен сага жаралдым
And girl, you were made for me
– Кызым, сен мен үчүн жаралгансың

I was made for lovin’ you, baby
– Мен сени сүйүү үчүн жаратылдым, babыркай
You were made for lovin’ me
– Сен мени сүйүү үчүн жаратылгансың
And I can’t get enough of you, baby
– Мен сенден жетиштүү ала албайм, babыркай
Can you get enough of me?
– Менден жетиштүү ала аласыңбы?

Tonight, I want to see it in your eyes
– Бүгүн кечинде, мен аны көзүңүздөн көргүм келет
Feel the magic, there’s something that drives me wild
– Оооооооооооооооооооооооооо мне мнооооооооооооооооооооооо
And tonight, we’re gonna make it all come true
– Бүгүн кечинде, биз баарын чындыкка айлантабыз
‘Cause girl, you were made for me
– – Кызым, сен мен үчүн жаралгансың
And girl, I was made for you
– Кызым, мен сага жаралдым

I was made for lovin’ you, baby
– Мен сени сүйүү үчүн жаратылдым, babыркай
You were made for lovin’ me
– Сен мени сүйүү үчүн жаратылгансың
And I can’t get enough of you, baby
– Мен сенден жетиштүү ала албайм, babыркай
Can you get enough of me?
– Менден жетиштүү ала аласыңбы?

I was made for lovin’ you, baby
– Мен сени сүйүү үчүн жаратылдым, babыркай
You were made for lovin’ me
– Сен мени сүйүү үчүн жаратылгансың
And I can give it all to you, baby
– Мен баарын сага бере алам, babыркай
Can you give it all to me?
– Баарын мага бере аласызбы?

Oh, can’t get enough
– Жетиштүү ала албайсың
I can’t get enough
– Мен жетиштүү ала албайм
I can’t get enough
– Мен жетиштүү ала албайм

I was made for lovin’ you, baby
– Мен сени сүйүү үчүн жаратылдым, babыркай
You were made for lovin’ me
– Сен мени сүйүү үчүн жаратылгансың
And I can’t get enough of you, baby
– Мен сенден жетиштүү ала албайм, babыркай
Can you get enough of me?
– Менден жетиштүү ала аласыңбы?

Oh, I was made
– Мен жаралдым
You were made
– Сен жаралгансың
I can’t get enough
– Мен жетиштүү ала албайм
No, I can’t get enough
– Жок, мен жетиштүү ала албайм

I was made for lovin’ you, baby
– Мен сени сүйүү үчүн жаратылдым, babыркай
You were made for lovin’ me
– Сен мени сүйүү үчүн жаратылгансың
And I can’t get enough of you, baby
– Мен сенден жетиштүү ала албайм, babыркай
Can you get enough of me?
– Менден жетиштүү ала аласыңбы?


Kiss

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: