Marco Mengoni – Due Vite Итальянча Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

Siamo i soli svegli in tutto l’universo
– Биз бүт ааламда ойгонгон жалгыз адамбыз
E non conosco ancora bene il tuo deserto
– А мен дагы деле сенин чөлүңдү билбейм.
Forse è in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento
– Балким, бул менин жүрөгүмдө күн дайыма өчүп турган жер
Dove a volte ti perdo
– Мен кээде сени кайда жоготуп алам,
Ma se voglio ti prendo
– Бирок мен кааласам, сени алып кетем.

Siamo fermi in un tempo così
– Биз ушундай убакта турабыз
Che solleva le strade
– Көчөлөрдү эмне көтөрөт
Con il cielo ad un passo da qui
– Бул жерден кадам шилтеген асман менен
Siamo i mostri e le fate
– Биз желмогуздар жана перилер

Dovrei telefonarti
– Мен сизге чалышым керекпи
Dirti le cose che sento
– Мен эмнени сезип жатканымды айт,
Ma ho finito le scuse
– Бирок кечирим сурай албай калдым
E non ho più difese
– А Менде эми коргоо жок,

Siamo un libro sul pavimento
– Биз полдогу китеппиз,
In una casa vuota che sembra la nostra
– Биздикине окшош бош үйдө
Il caffè col limone contro l’hangover
– Похмельге каршы лимон кошулган Кофе
Sembri una foto mossa
– Сиз кыймылдуу сүрөткө окшошсуз
E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale
– Жана биз трахнул бири-бирине дагы бир түн чегинен тышкары жергиликтүү
E meno male
– Кудайга шүгүр

Se questa è l’ultima
– Бул акыркы болсо
Canzone e poi la luna esploderà
– Ыр, ошондо ай жарылат.
Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai
– Мен сизге туура эмес, туура эмес деп айтуу үчүн ошол жерде болом жана сиз муну билесиз
Qui non arriva la musica
– Музыка келбейт

E tu non dormi
– А сен уктап жаткан жоксуң.
E dove sarai, dove vai
– Кайда болосуң, кайда баратасың,
Quando la vita poi esagera
– Качан жашоо ашып кетсе,
Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai
– Бардык аттракциондор, шапалак, сиз кетирген каталар,
Quando qualcosa ti agita
– Бир нерсе сени күйгүзгөндө
Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai
– Ушунчалык көп билем, сен уктабайсың, уктабайсың, уктабайсың, эч качан уктабайсың.
Che giri fanno due vite
– Эки жашоо кандай бурулуштарды жасайт

Siamo i soli svegli in tutto l’universo
– Биз бүт ааламда ойгонгон жалгыз адамбыз
A gridare un po’ di rabbia sopra un tetto
– Чатырдын үстүндөгү каардын кыйкырыгы,
Che nessuno si sente così
– Муну эч ким сезбейт
Che nessuno li guarda più i film
– Эми эч ким Кино көрбөйт
I fiori nella tua camera
– Бөлмөңүздөгү гүлдөр
La mia maglia metallica
– Менин металл торум

Siamo un libro sul pavimento
– Биз полдогу китеппиз,
In una casa vuota che sembra la nostra
– Биздикине окшош бош үйдө
Persi tra le persone, quante parole
– Эл арасында жоголгон, канча сөз
Senza mai una risposta
– Жооп жок
E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale
– Жана биз трахнул бири-бирине дагы бир түн чегинен тышкары жергиликтүү
E meno male
– Кудайга шүгүр

Se questa è l’ultima
– Бул акыркы болсо
Canzone e poi la luna esploderà
– Ыр, ошондо ай жарылат.
Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai
– Мен сизге туура эмес, туура эмес деп айтуу үчүн ошол жерде болом жана сиз муну билесиз
Qui non arriva la musica
– Музыка келбейт

E tu non dormi
– А сен уктап жаткан жоксуң.
E dove sarai, dove vai
– Кайда болосуң, кайда баратасың,
Quando la vita poi esagera
– Качан жашоо ашып кетсе,
Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai
– Бардык аттракциондор, шапалак, сиз кетирген каталар,
Quando qualcosa ti agita
– Бир нерсе сени күйгүзгөндө

Tanto lo so che tu non dormi
– Мен сенин уктап жатканыңды билем.
Spegni la luce anche se non ti va
– Сизге жакпаса дагы, жарыкты өчүрүңүз
Restiamo al buio avvolti solo dal suono della voce
– Караңгыда гана үнгө оролуп калабыз,
Al di là della follia che balla in tutte le cose
– Бардык нерседе бийлеген жиндиликтин артында
Due vite, guarda che disordine
– Эки жашоо, кандай башаламандыкты Кара

Se questa è l’ultima
– Бул акыркы болсо
(Canzone e poi la luna esploderà)
– (Ыр, анан ай жарылат)
Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai
– Мен сизге туура эмес, туура эмес деп айтуу үчүн ошол жерде болом жана сиз муну билесиз
Qui non arriva la musica
– Музыка келбейт
Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai
– Ушунчалык көп билем, сен уктабайсың, уктабайсың, уктабайсың, эч качан уктабайсың.
Che giri fanno due vite
– Эки жашоо кандай бурулуштарды жасайт
Due vite
– Эки жашоо


Marco Mengoni

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: