Massive Attack – Angel Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

You are my angel
– Сен менин периштемсиң
Come from way above
– Жогорудан келгиле
To bring me love (To bring me love)
– Мага сүйүү алып келүү(Мага сүйүү алып келүү)

Her eyes
– Көздөрү
She’s on the dark side
– Ал караңгы тарапта
Neutralize
– Нейтралдаштыруу
Every man in sight
– Ар бир адам көз алдында

Love you, love you, love you
– Сени сүйөм, сени сүйөм, сени сүйөм

Love you, love you, love you
– Сени сүйөм, сени сүйөм, сени сүйөм
Love you, love you, love you…
– Сени сүйөм, сүйөм, сүйөм…

You are my angel
– Сен менин периштемсиң
Come from way above
– Жогорудан келгиле
Love you, love you, love you
– Сени сүйөм, сени сүйөм, сени сүйөм
Love you, love you, love you
– Сени сүйөм, сени сүйөм, сени сүйөм
Love you, love you, love you…
– Сени сүйөм, сүйөм, сүйөм…


Massive Attack

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: