Shallipopi – Oscroh (Pepperline) Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

Only one Pluto Presido
– Бир гана Плутон Президо
Yeah
– Ооба
Dem call me Shallipopi
– Мени шаллипопи деп атагыла

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Жашоо образы сен билбейсиң, билбейсиң, билбейсиң
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Жашоо образы сен билбейсиң (нагоде), сен билбейсиң же билбейсиң
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Жөн гана дей орден оскро, орден оскро, жөн гана дей орден оскро
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Жөн гана дей орден оскро, орден оскро, жөн гана дей орден оскро
Pluto boy no love that make me king of OS
– Плутон бала мени остун падышасы кылган Сүйүү жок
No bitch boy no love that make me king of OS
– Мени остун падышасы кылган сойку бала жок сүйүү жок
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Туулган күнүм, туулган күнүм оскрох айткандай
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Туулган күнүм, туулган күнүм оскрохтун буйругу

Let me tie my pepperline-line-line
– Мен өзүмдүн калемпир линиясын байлап коеюн
Pepperline-line
– Калемпир линиясы
Pepperline-line-line
– Калемпир линиясы
Pepperline-line
– Калемпир линиясы
Pepperline-line-line
– Калемпир линиясы
Pepperline-line
– Калемпир линиясы

Let me tie my pepperline-line
– Менин калемпир сызыгымды байлап коюңуз
Pepperline-line-line
– Калемпир линиясы
Pepperline-line
– Калемпир линиясы
Pepperline-line-line
– Калемпир линиясы
Pepperline-line
– Калемпир линиясы
Pepperline-line-line
– Калемпир линиясы
Pepperline-line
– Калемпир линиясы
Let me tie my pepperline-line
– Менин калемпир сызыгымды байлап коюңуз

Suffery match that Mercedes
– Мерседестин азап чегүүсү
Put that gear for control Z
– Бул шайманды З контролдоо үчүн коюңуз
Hmm, ahh cellophane
– Хмм, Ах целлофан
Try go tear your cellophane
– Целлофанды айрып көрүңүз
Suffery match that Mercedes
– Мерседестин азап чегүүсү
Put that gear for control Z
– Бул шайманды З контролдоо үчүн коюңуз
Hmm. ahh kerosene
– Хмм. Ах керосин
You wan go pour my kerosene
– Сен менин керосинимди куюп бересиң

You know I’m a gang
– Билесиңби мен топмун
You know I’m a gangster
– Билесиңби мен бандитмин
Enemies fast, sha-shalli faster
– Душмандар тез, Ша-шалли тезирээк
Any man that mend me is a bastard
– Мени оңдогон ар бир адам уятсыз
Try dey stay lowkey no cast am
– Дей лоуки калбасын актерлор жок
No dey cast, no dey cast am
– Эч кандай актерлор жок, эч кандай актерлор жок
It’s half pass, it’s half pass one
– Бул жарым өтүү, бул жарым өтүү
Men on guard, men dey guarder
– Күзөтчүлөр, күзөтчүлөр
Blowing ganj (clear road), blowing ganja
– Гянджаны учуруу( ачык жол), гянджаны учуруу

They say me na philosopher
– Алар мени философ деп айтышат
I dey study philosophy say
– Мен философияны изилдейм дейт
Too hot you can’t handle me
– Өтө ысык Сен мени көтөрө албайсың
Full squad under canopy
– Толук отряд
What cannot be say cannot be
– Айта албаган нерсе болушу мүмкүн эмес
So no go commity felony
– Ошондуктан эч кандай кылмыш жок
Plutomanias all of them know me
– Плутоманиялар мени баары билет
Wahala say
– Вахала Сай

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Жашоо образы сен билбейсиң, билбейсиң, билбейсиң
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Жашоо образы сен билбейсиң (нагоде), сен билбейсиң же билбейсиң
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Жөн гана дей орден оскро, орден оскро, жөн гана дей орден оскро
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Жөн гана дей орден оскро, орден оскро, жөн гана дей орден оскро
Pluto boy no love that make me king of OS
– Плутон бала мени остун падышасы кылган Сүйүү жок
No bitch boy no love that make me king of OS
– Мени остун падышасы кылган сойку бала жок сүйүү жок
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Туулган күнүм, туулган күнүм оскрох айткандай
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Туулган күнүм, туулган күнүм оскрохтун буйругу

(Pepperline-line-line)
– (Пепперлайн-Линия)
(Pepperline-line-line)
– (Пепперлайн-Линия)
(Pepperline-line)
– (Пепперлайн-Линия)
(Let me tie my pepperline-line)
– (Менин калемпир сызыгымды байлап коеюн)


Shallipopi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: