Shenseea, Masicka & Di Genius – Hit & Run Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

You think you could a get in a my feelings? (No)
– Менин сезимдеримде бир нерсе болушу мүмкүн деп ойлойсузбу? (Жок)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– Сагындым сагындым Сагындым сагындым Сагындым сагындым Сагындым сагындым Сагындым сагындым
Me give you a hit-and-run (run)
– Сагынамын сени сагынамын (((
Me give you a hit-and-run (oh)
– Оооооооооооооооооооооооооо)))

Me did only want likkle dealings (yeah, yeah)
– Мен жөн гана ликл мамилелерди каалаган (ооба, ооба)
Love you did a look you must be dumb (must be dumb)
– Сүйүү сени көрдүм сен дудук болушуң керек (дудук болушуң керек)
Me give you a hit-and-run (yes, sir)
– Ооба, мен сага бир жолу чуркап берем (ооба, мырза)
Me give you a hit-and-run (the genius)
– Оооооооооооооооооооооооооо))))

Hey, my youth (my youth) you take it too serious (chu!)
– Жаштыгым (Жаштыгым) сен аны өтө эле олуттуу кабыл аласың (чу!)
Give you likkle piece just a likkle feel up
– Сизге ликлдин бир бөлүгүн бериңиз жөн гана ликлдин сезими
Now you take set a pon me you itch up
– Эми силер мага таазим этип койгула силер кычышып жатасыңар
Give me space, give me room, give me likkle breeze nuh Jesus (Jesus)
– Мага орун бер, мага орун бер, мага ликл шамал бер Ыйса (Иса)

A what make you feel so?
– А эмне сени ушунчалык сезип жатасың?
True me keep it tight and me ever clean so
– Чынын айтсам мен аны бекем кармайм жана мен аны таза кармайм
Want me did want you
– Мен сени кааладым
Me never need you
– Мага сенин керегиң жок
This a nuh fi people know
– Бул Нух фи эли билет
Keep it on the D-low
– Теги Д-теги

Me too young to lockdown with nobody
– Мен эч ким менен кулпулоо үчүн өтө эле жашмын
I pray one day somebody keep your company
– Бир күнү кимдир бирөө сенин компанияңды сактап калсын деп тиленем
And a girl like me just want to have fun and more money
– Мага окшогон кыз жөн гана көңүл ачууну жана көбүрөөк акча табууну каалайт
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Бирок сиз алдын ала мамиледесиз жана бул мен үчүн жок, АА

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Менин сезимдеримде бир нерсе болушу мүмкүн деп ойлойсузбу? (Сезимдер)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– Сагындым сагындым Сагындым сагындым Сагындым сагындым Сагындым сагындым Сагындым сагындым
Me give you a hit-and-run (oh)
– Оооооооооооооооооооооооооо)))
Me give you a hit-and-run
– Мен сени сагынып-сагынып

Me did only one likkle dealings
– Мен бир гана жагымдуу мамилелерди жасадым
Love you did a look you must be dumb
– Сүйүү сен карасаң сен дудук болушуң керек
Me give you a hit-and-run
– Мен сени сагынып-сагынып
Me give you a hit-and-run
– Мен сени сагынып-сагынып

Long story short
– Узун аңгеме кыска
Your pussy good and done
– Сиздин киска жакшы жана Бүттү
Heaven me see when you pull your – down
– Асманды карасаң,
Call, call your phone
– Чалгыла, телефонуңарга чалгыла
Me want some
– Мен кээ бир каалайм
Dial tone again your heart numb
– Кайрадан тон териңиз жүрөгүңүздүн дүүлүгүүсү
A wicked, wicked bout hit-and-run
– Каардуу, каардуу мушташ

Me a real bad bitch me no sekkle down
– Мен абдан жаман сойку эмесмин
Get the bricks you level up
– Кирпичтерди тегиздеңиз
Can’t style me though, me up
– Бирок мен өзүмдү стилдештире албайм, мен ордумдан турам
But me miss when we a fuck aye
– Бирок мен сагындым, биз жинди болгондо

Me too young to lockdown with nobody
– Мен эч ким менен кулпулоо үчүн өтө эле жашмын
I pray one day somebody keep your company
– Бир күнү кимдир бирөө сенин компанияңды сактап калсын деп тиленем
And a girl like me just want have fun and more money
– Мага окшогон кыз жөн гана көңүл ачууну жана көбүрөөк акча табууну каалайт
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Бирок сиз алдын ала мамиледесиз жана бул мен үчүн жок, АА

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Менин сезимдеримде бир нерсе болушу мүмкүн деп ойлойсузбу? (Сезимдер)
Me soon get you fi sekkle down (down)
– Мен жакында сени фи секклден ылдый түшүрөм(ылдый)
Me give you a hit-and-run
– Мен сени сагынып-сагынып
Me give you a hit-and-run
– Мен сени сагынып-сагынып

Me did only want likkle dealings (likkle dealings)
– Мен жөн гана ликл мамилелерин (ликл мамилелерин)кааладым
Love you did a look you must be dumb (likkle dealings)
– Сүйүү сени көрдүм сен дудук болушуң керек (ликл мамилелери)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Мен сени суйуп калдым (((((((((((
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Мен сени суйуп калдым (((((((((((
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Качуу, качуу, качуу, качуу, качуу, качуу, качуу, качуу, качуу, качуу
Hit-and-run
– Уруп-сабоо

Me give you a hit-and-run
– Мен сени сагынып-сагынып
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Качуу, качуу, качуу, качуу, качуу, качуу, качуу, качуу, качуу, качуу
Me give you a hit-and-run
– Мен сени сагынып-сагынып
Me give you a hit-and-run
– Мен сени сагынып-сагынып
Me give you a hit-and-run
– Мен сени сагынып-сагынып


Shenseea

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: