Tems – Me & U Англисче Окутуу & Кыргызча Которуу

Видео Клип

Окутуу

You
– Сен

You
– Сен
Hmm, yeah
– Ооба, ооба

This is my decision, decision
– Бул менин чечимим, чечимим
This is my decision
– Бул менин чечимим
I don’t think you listen, you listen
– Укпайсың, укпайсың
I don’t think you listen
– Мен сени укпайм деп ойлойм

For me to come out, it must mean I’m at the door
– Сыртка чыксам, мен эшикте экенимди билдириши керек
It must mean I’m not the same
– Башкача айтканда мен бирдей эмесмин
It must mean I’m on your case
– Бул менин сиздин ишиңизде экенимди билдириши керек
For me to come out, it means that I’m at the door
– Сыртка чыксам, эшикте экенимди билдирет
I want to show you my world
– Мен сага дүйнөмдү көрсөткүм келет

Give me one break, I need faith
– Мага бир тыныгуу бер, мага ишеним керек
Faith to believe you, faith to receive you
– Ишеним сага ишенүү үчүн, ишеним сени кабыл алуу үчүн
Give me something I’m lacking
– Мага жетишпеген нерсени бер
I don’t need nothing
– Мага эч нерсенин кереги жок
You are my everything
– Сен менин баарымсың

Only me and you, only me and you (you)
– Мен жана сен гана, мен жана сен(сен)
Only me and you, only me and you
– Мен жана сен гана, мен жана сен гана
Only me, only you
– Мен гана, сен гана
Only me and you (you)
– Сен экөөбүз гана
Only me and you
– Мен жана сен гана
Only me and you, only me and you
– Мен жана сен гана, мен жана сен гана

Make me your matter
– Мени өзүңдүн ишиң кыл
Make me your matter
– Мени өзүңдүн ишиң кыл
Make me your matter
– Мени өзүңдүн ишиң кыл
Show me your substance
– Мага затыңызды көрсөтүңүз
Make me your person
– Мени өзүңдүн адамың кыл
Make me your person
– Мени өзүңдүн адамың кыл

Give me one break, I need faith
– Мага бир тыныгуу бер, мага ишеним керек
Faith to believe you, faith to receive you
– Ишеним сага ишенүү үчүн, ишеним сени кабыл алуу үчүн
Give me something I’m lacking
– Мага жетишпеген нерсени бер
I don’t need nothing
– Мага эч нерсенин кереги жок
You are my everything
– Сен менин баарымсың

Only me and you, only me and you (you)
– Мен жана сен гана, мен жана сен(сен)
Only me and you, only me and you
– Мен жана сен гана, мен жана сен гана
Only me, only you
– Мен гана, сен гана
Only me and you (you)
– Сен экөөбүз гана
Only me and you
– Мен жана сен гана
Only me and you, only me and you
– Мен жана сен гана, мен жана сен гана

All I want, only me and you
– Мен жана сен гана каалайм
All I want, only me and you
– Мен жана сен гана каалайм
All I want, only me and you
– Мен жана сен гана каалайм
All I want, only me and you
– Мен жана сен гана каалайм

Only me and you, me and you (me and you)
– Мен жана сен гана, мен жана сен (мен жана сен)
Only me and you (me and you)
– Мен жана сен гана (мен жана сен)
Only me and you
– Мен жана сен гана
Only me and, me and, and you (me and you)
– Бир гана мен жана, мен жана, жана сен (мен жана сен)
Only me and you (me and you)
– Мен жана сен гана (мен жана сен)
Only me and you
– Мен жана сен гана
Only me and, me and, and you
– Мен жана, мен жана, жана сен гана

Me and you (me and you)
– Мен жана сен(мен жана сен)
Only me and you (me and you)
– Мен жана сен гана (мен жана сен)
Only me and you
– Мен жана сен гана
Only me and, me and, yeah, you
– Мен жана, мен жана, ооба, сен гана
Only me and you (me and you)
– Мен жана сен гана (мен жана сен)
Only me and you
– Мен жана сен гана
Only me and you
– Мен жана сен гана


Tems

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: