Search Lyrics & Translation:

Arctic Monkeys – I Wanna Be Yours ອັງກິດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

ຄລິບວີດີໂອ

ເນື້ອເພງ

I wanna be your vacuum cleaner
– ຂ້ອຍຢາກເປັນ vacuum cleaner ຂອງເຈົ້າ
Breathing in your dust
– ຫາຍໃຈໃນຂີ້ຝຸ່ນຂອງທ່ານ
I wanna be your Ford Cortina
– ຂ້ອຍຢາກຄົບເຈົ້າຄືນດຽວນີ້ Ford Cortina
I will never rust
– ຂ້ອຍຈະບໍ່ເປັນ rust
If you like your coffee hot
– ຖ້າທ່ານມັກກາເຟຂອງທ່ານຮ້ອນ
Let me be your coffee pot
– ໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຫມໍ້ກາເຟຂອງເຈົ້າ
You call the shots, babe
– ທ່ານເອີ້ນການສັກຢາ,babe
I just wanna be yours
– ຂ້ອຍຢາກເປັນຂອງເຈົ້າ

Secrets I have held in my heart
– ຄວາມລັບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
Are harder to hide than I thought
– ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຊ່ອນກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
Maybe I just wanna be yours
– ບາງທີຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງການເປັນຂອງທ່ານ
I wanna be yours
– ຂ້ອຍຢາກເປັນຂອງເຈົ້າ

I wanna be yours
– ຂ້ອຍຢາກເປັນຂອງເຈົ້າ
Wanna be yours
– ຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ
Wanna be yours
– ຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ
Wanna be yours
– ຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ

Let me be your ‘leccy meter
– ໃຫ້ຂ້ອຍເປັນ’leccy meter ຂອງທ່ານ
And I’ll never run out
– ແລະຂ້ອຍຈະບໍ່ຫມົດໄປ
Let me be the portable heater
– ໃຫ້ຂ້ອຍເປັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແບບພົກພາ
That you’ll get cold without
– ວ່າທ່ານຈະເຢັນໂດຍບໍ່ມີການ
I wanna be your setting lotion
– ຂໍເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ເຈົ້າເປັນກໍາລັງໃຈ
Hold your hair in deep devotion (I’ll be)
– ຖືຜົມຂອງທ່ານໃນຄວາມອຸທິດຕົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ(ຂ້ອຍຈະເປັນ)
At least as deep as the Pacific Ocean
– ຢ່າງໜ້ອຍເລິກເຊິ່ງຄືກັບມະຫາສະpacificຸດປາຊີຟິກ
Now I wanna be yours
– ບັດນີ້ເຮົາຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ

Secrets I have held in my heart
– ຄວາມລັບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
Are harder to hide than I thought
– ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຊ່ອນກ່ວາຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
Maybe I just wanna be yours
– ບາງທີຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງການເປັນຂອງທ່ານ

I wanna be yours
– ຂ້ອຍຢາກເປັນຂອງເຈົ້າ
I wanna be yours
– ຂ້ອຍຢາກເປັນຂອງເຈົ້າ
Wanna be yours
– ຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ
Wanna be yours
– ຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ
Wanna be yours
– ຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ
Wanna be yours
– ຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ
Wanna be yours
– ຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ
Wanna be yours
– ຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ
Wanna be yours
– ຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ
Wanna be yours
– ຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ

I wanna be your vacuum cleaner (Wanna be yours)
– ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຈະສະອາດສູນຍາກາດຂອງທ່ານ(ຂໍເປັນຂອງທ່ານ)
Breathing in your dust (Wanna be yours)
– ການຫາຍໃຈໃນຂີ້ຝຸ່ນຂອງທ່ານ(ຕ້ອງການຈະເປັນຂອງທ່ານ)
I wanna be your Ford Cortina (Wanna be yours)
– ຂ້ອຍຢາກເປັນ Ford Cortina ຂອງເຈົ້າ(ຂໍເປັນຂອງເຈົ້າ)
I will never rust (Wanna be yours)
– ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ rust(ຕ້ອງການເປັນຂອງທ່ານ)

I just wanna be yours (Wanna be yours)
– ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຢາກເປັນຂອງທ່ານ(ຂໍເປັນຂອງທ່ານ)
I just wanna be yours (Wanna be yours)
– ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຢາກເປັນຂອງທ່ານ(ຂໍເປັນຂອງທ່ານ)
I just wanna be yours (Wanna be yours)
– ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຢາກເປັນຂອງທ່ານ(ຂໍເປັນຂອງທ່ານ)


Arctic Monkeys

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:


You need 5 second listen for Skip Ad
%d blogcu bunu beğendi: