Teya Dora – Džanum ບສູງສຸດ ເນື້ອເພງ & ພາສາລາວ ສຽງພາສາ

ຄລິບວີດີໂອ

ເນື້ອເພງ

Niko neće džanum
– ບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນ Jan
Ni za živu glavu
– ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ
Da mi leči ranu
– ເພື່ອປິ່ນປົວບາດແຜຂອງຂ້ອຍ
Niko neće džanum
– ບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນ Jan

Dok tone veče, vraćam isti san
– ເມື່ອຕອນແລງຈົມລົງ,ຂ້ອຍນຳຄວາມຝັນດຽວກັນກັບມາ
Preda mnom svetac drži crni lan
– ກ່ອນຂ້ອຍໄພ່ພົນຖື flax ສີດໍາ
U more, sure boje, zove me taj glas
– ໃນທະເລ,ແນ່ນອນ,ສຽງນັ້ນເອີ້ນຂ້ອຍວ່າ
Nemam ja sreće, nemam spas (Nemam spas)
– ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີໂຊກໃດ(ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີໂຊກໃດ)

Niko neće džanum, niko neće moju bol
– ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການທີ່ຈະທໍາຮ້າຍຂ້າພະເຈົ້າ,ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການທີ່ຈະທໍາຮ້າຍຂ້າພະເຈົ້າ
Da ga suze ganu, da mu predam se
– ເພື່ອໃຫ້ລາວຮ້ອງໄຫ້,ໃຫ້ລາວຂຶ້ນ
Niko neće džanum, niko neće moju bol
– ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການທີ່ຈະທໍາຮ້າຍຂ້າພະເຈົ້າ,ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການທີ່ຈະທໍາຮ້າຍຂ້າພະເຈົ້າ
Na mom jastuku, bez mira, sanjam zle
– ຢູ່ເທິງໝອນຂອງຂ້ອຍ,ໂດຍບໍ່ມີສັນຕິພາບ,ຂ້ອຍຝັນເຖິງຄວາມຊົ່ວ

Ni do zadnjeg leta, ni do kraja sveta
– ບໍ່ແມ່ນຈົນກ່ວາໃນຕອນທ້າຍຂອງໂລກ
Sudbina je moja kleta
– ຊະຕາກໍາແມ່ນຄໍາສາບແຊ່ງຂອງຂ້ອຍ
Ova duša nema dom, ova duša nema ton
– ຈິດວິນຍານນີ້ບໍ່ມີເຮືອນ,ຈິດວິນຍານນີ້ບໍ່ມີສຽງ
Crne zore svеće gore, moje morе
– ທຽນອາລຸນສີດໍາຂຶ້ນ,ທະເລຂອງຂ້ອຍ

Moje more, moje more
– ທະເລ,ທະເລຂອງຂ້ອຍ
Moje more, moje more
– ທະເລ,ທະເລຂອງຂ້ອຍ
Moje more, moje more
– ທະເລ,ທະເລຂອງຂ້ອຍ
Moje more, moje more
– ທະເລ,ທະເລຂອງຂ້ອຍ

Ni do zadnjeg leta, ni do kraja sveta
– ບໍ່ແມ່ນຈົນກ່ວາໃນຕອນທ້າຍຂອງໂລກ
Sudbina je moja kleta
– ຊະຕາກໍາແມ່ນຄໍາສາບແຊ່ງຂອງຂ້ອຍ
Moje more, moje more
– ທະເລ,ທະເລຂອງຂ້ອຍ
Moje more
– ທະເລຂອງຂ້ອຍ

Niko neće džanum
– ບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນ Jan
Ni za živu glavu
– ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ
Da mi leči ranu
– ເພື່ອປິ່ນປົວບາດແຜຂອງຂ້ອຍ
Niko neće džanum
– ບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນ Jan


Teya Dora

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: