Search Lyrics & Translation:

Coldplay – Viva La Vida Angļu Lyrics & Latvijas Tulkojums

videoklips

Lyrics

I used to rule the world
– Es mēdzu valdīt pār pasauli
Seas would rise when I gave the word
– Jūras celsies, kad es devu vārdu
Now in the morning, I sleep alone
– Tagad no rīta es gulēju vienatnē
Sweep the streets I used to own
– Slaucīt ielas es izmantoti, lai pašu

I used to roll the dice
– Es izmantoti, lai roll dice
Feel the fear in my enemy’s eyes
– Sajūtiet bailes mana ienaidnieka acīs
Listened as the crowd would sing
– Klausījās, kā pūlis dziedās
“Now the old king is dead, long live the king”
– “Tagad vecais karalis ir miris, lai dzīvo karalis”

One minute I held the key
– Vienu minūti es turēju atslēgu
Next, the walls were closed on me
– Tālāk sienas tika slēgtas uz mani
And I discovered that my castles stand
– Un es atklāju, ka manas pilis stāv
Upon pillars of salt and pillars of sand
– Pēc pīlāriem sāls un pīlāriem smilšu

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Es dzirdu Jeruzalemes zvani a-zvana
Roman cavalry choirs are singing
– Dzied romiešu kavalērijas kori
Be my mirror, my sword and shield
– Esi mans spogulis, mans zobens un vairogs
My missionaries in a foreign field
– Mani misionāri svešā laukā

For some reason, I can’t explain
– Kādu iemeslu dēļ es nevaru izskaidrot
Once you’d gone, there was never
– Kad esat aizgājis, nekad nav bijis
Never an honest word
– Nekad godīgs vārds
And that was when I ruled the world
– Un tas bija tad, kad es valdīja pasauli

It was a wicked and wild wind
– Tas bija ļauns un savvaļas vējš
Blew down the doors to let me in
– Pūta pa durvīm, lai ļautu man
Shattered windows and the sound of drums
– Sagrauti Logi un bungu skaņa
People couldn’t believe what I’d become
– Cilvēki nespēja noticēt, ko es gribētu kļūt

Revolutionaries wait
– Revolucionāri gaida
For my head on a silver plate
– Par manu galvu uz sudraba plāksnes
Just a puppet on a lonely string
– Tikai leļļu par vientuļu string
Oh, who would ever want to be king?
– Ak, kurš kādreiz gribētu būt karalis?

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Es dzirdu Jeruzalemes zvani a-zvana
Roman cavalry choirs are singing
– Dzied romiešu kavalērijas kori
Be my mirror, my sword and shield
– Esi mans spogulis, mans zobens un vairogs
My missionaries in a foreign field
– Mani misionāri svešā laukā

For some reason, I can’t explain
– Kādu iemeslu dēļ es nevaru izskaidrot
I know Saint Peter won’t call my name
– Es zinu, ka Svētais Pēteris nesauks manu vārdu
Never an honest word
– Nekad godīgs vārds
But that was when I ruled the world
– Bet tas bija tad, kad es valdīja pasauli

Hear Jerusalem bells a-ringing
– Dzirdēt Jeruzalemes zvani a-zvana
Roman cavalry choirs are singing
– Dzied romiešu kavalērijas kori
Be my mirror, my sword and shield
– Esi mans spogulis, mans zobens un vairogs
My missionaries in a foreign field
– Mani misionāri svešā laukā

For some reason, I can’t explain
– Kādu iemeslu dēļ es nevaru izskaidrot
I know Saint Peter won’t call my name
– Es zinu, ka Svētais Pēteris nesauks manu vārdu
Never an honest word
– Nekad godīgs vārds
But that was when I ruled the world
– Bet tas bija tad, kad es valdīja pasauli


Coldplay

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:


You need 5 second listen for Skip Ad
%d blogcu bunu beğendi: