Foo Fighters – Everlong Angļu Lyrics & Latvijas Tulkojums

videoklips

Lyrics

Hello
– Hello
I’ve waited here for you
– Es esmu gaidījis šeit, lai Jūs
Everlong
– Everlong
Tonight
– Šovakar
I throw myself into
– Es mest sevi
And out of the red, out of her head, she sang
– Un no sarkanās, no galvas, viņa dziedāja

Come down
– Nokāpt
And waste away with me
– Un atkritumu prom ar mani
Down with me
– Uz leju ar mani
Slow how
– Lēni, kā
You wanted it to be
– Jūs gribējāt, lai tas būtu

I’m over my head, out of her head she sang
– Es esmu pār manu galvu, no viņas galvas viņa dziedāja
And I wonder, when I sing along with you
– Un es brīnos, kad es dziedu kopā ar Jums
If everything could ever feel this real forever
– Ja viss varētu kādreiz justies šo reālo uz visiem laikiem
If anything could ever be this good again
– Ja kaut kas kādreiz varētu būt tik labs atkal
The only thing I’ll ever ask of you
– Vienīgais, ko es kādreiz lūgt no jums
You gotta promise not to stop when I say when
– Jūs gotta sola neapstāties, kad es saku, kad
She sang
– Viņa dziedāja

Breathe out
– Izelpojiet
So I can breathe you in
– Tāpēc es varu jūs elpot
Hold you in
– Turiet jūs
And now
– Un tagad
I know you’ve always been there
– Es zinu, ka jūs vienmēr esat bijis tur

Out of your head, out of my head I sang
– No galvas, no galvas es dziedāju

And I wonder when I sing along with you
– Un es brīnos, kad es dziedu kopā ar Jums
If everything could ever feel this real forever
– Ja viss varētu kādreiz justies šo reālo uz visiem laikiem
If anything could ever be this good again
– Ja kaut kas kādreiz varētu būt tik labs atkal
The only thing I’ll ever ask of you
– Vienīgais, ko es kādreiz lūgt no jums
You gotta promise not to stop when I say when
– Jūs gotta sola neapstāties, kad es saku, kad
She sang
– Viņa dziedāja

And I wonder
– Un es brīnos
If everything could ever feel this real forever
– Ja viss varētu kādreiz justies šo reālo uz visiem laikiem
If anything could ever be this good again
– Ja kaut kas kādreiz varētu būt tik labs atkal
The only thing I’ll ever ask of you
– Vienīgais, ko es kādreiz lūgt no jums
You gotta promise not to stop when I say when
– Jūs gotta sola neapstāties, kad es saku, kad


Foo Fighters

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: