Kate Bush – This Woman’s Work Angļu Lyrics & Latvijas Tulkojums

videoklips

Lyrics

Pray God you can cope
– Lūdzieties Dievam, jūs varat tikt galā
I stand outside this woman’s work
– Es stāvu ārpus šīs sievietes darba
This woman’s world
– Šīs sievietes pasaule
Ooh, it’s hard on the man
– Ooh, tas ir grūti par vīrieti
Now his part is over
– Tagad viņa daļa ir beigusies
Now starts the craft of the father
– Tagad sākas tēva kuģis

I know you have a little life in you yet
– Es zinu, ka tev vēl ir maz dzīves
I know you have a lot of strength left
– Es zinu, ka jums ir palicis daudz spēka
I know you have a little life in you yet
– Es zinu, ka tev vēl ir maz dzīves
I know you have a lot of strength left
– Es zinu, ka jums ir palicis daudz spēka

I should be crying, but I just can’t let it show
– Man vajadzētu raudāt, bet es vienkārši nevaru ļaut tam parādīt
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Man vajadzētu cerēt, bet es nevaru pārtraukt domāt
Of all the things I should’ve said
– No visām lietām, ko man vajadzēja teikt
That I never said
– Ka es nekad neesmu teicis
All the things we should’ve done
– Visas lietas, kas mums būtu jādara
That we never did
– Ka mēs nekad to nedarījām
All the things I should’ve given
– Visas lietas, ko man vajadzēja dot
But I didn’t
– Bet es to nedarīju
Oh, darling, make it go
– Ak, mīļais, lai tas iet
Make it go away
– Padarīt to iet prom

Give me these moments back
– Dodiet man šos mirkļus atpakaļ
Give them back to me
– Dot viņiem atpakaļ uz mani
Give me that little kiss
– Dod man, ka maz skūpsts
Give me your hand
– Dod man savu roku

I know you have a little life in you yet
– Es zinu, ka tev vēl ir maz dzīves
I know you have a lot of strength left
– Es zinu, ka jums ir palicis daudz spēka
I know you have a little life in you yet
– Es zinu, ka tev vēl ir maz dzīves
I know you have a lot of strength left
– Es zinu, ka jums ir palicis daudz spēka

I should be crying, but I just can’t let it show
– Man vajadzētu raudāt, bet es vienkārši nevaru ļaut tam parādīt
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Man vajadzētu cerēt, bet es nevaru pārtraukt domāt
Of all the things we should’ve said
– No visām lietām, kuras mums vajadzēja teikt
That were never said
– Tas nekad netika teikts
All the things we should’ve done
– Visas lietas, kas mums būtu jādara
That we never did
– Ka mēs nekad to nedarījām
All the things that you needed from me
– Visas lietas, kas jums vajadzēja no manis
All the things that you wanted for me
– Visas lietas, kas jums gribēja par mani
All the things that I should’ve given but I didn’t
– Visas lietas, kuras man vajadzēja dot, bet es to nedarīju
Oh, darling, make it go away
– Ak, mīļais, lai tas iet prom
Just make it go away now
– Vienkārši dariet to prom tagad


Kate Bush

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: