Marika Hackman – I Follow Rivers Angļu Lyrics & Latvijas Tulkojums

videoklips

Lyrics

Oh, I beg you
– Ak, es jūs lūdzu
Can I follow?
– Vai es varu sekot?
Oh, I ask you
– Ak, es tev jautāju
Why not always?
– Kāpēc ne vienmēr?

Be the ocean
– Esi okeāns
Where I unravel
– Kur es atšķetināt
Be my only
– Esi mans vienīgais
Be the water where I’m wading
– Būt ūdens, kur es esmu wading

You’re my river running high
– Tu esi mana upe darbojas augstu
Run deep, run wild
– Skrien dziļi, skrien savvaļā

I follow, I follow you
– Es sekoju, es sekoju Jums
Deep sea, baby, I follow you
– Dziļjūra, mazulīt, es sekoju tev
I follow, I follow you
– Es sekoju, es sekoju Jums
Dark room, honey
– Tumšā telpā, medus
I follow you
– Es sekoju Jums

He’s a message
– Viņš ir ziņa
I’m the runner
– Es esmu skrējējs
He’s a rebel
– Viņš ir nemiernieks
I’m a daughter waiting for you
– Es esmu meita gaida tevi

You’re my river running high
– Tu esi mana upe darbojas augstu
Run deep, run wild
– Skrien dziļi, skrien savvaļā

I follow, I follow you
– Es sekoju, es sekoju Jums
Deep sea, baby, I follow you
– Dziļjūra, mazulīt, es sekoju tev
I follow, I follow you
– Es sekoju, es sekoju Jums
Dark room, honey
– Tumšā telpā, medus
I follow you
– Es sekoju Jums

You’re my river runnin’ high
– Tu esi mana upe runnin ‘ augsta
Run deep, run wild
– Skrien dziļi, skrien savvaļā

I follow, I follow you
– Es sekoju, es sekoju Jums
Deep sea, baby, I follow you
– Dziļjūra, mazulīt, es sekoju tev
I follow, I follow you
– Es sekoju, es sekoju Jums
Dark room, honey
– Tumšā telpā, medus
I follow you
– Es sekoju Jums


Marika Hackman

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: