French Montana – Unforgettable (feat. Swae Lee) Malagasy Tononkira & Malagasy Ny fandikan-teny

Horonan-Tsary

Tononkira

It’s not good enough for me
– Tsy ampy ho ahy izany
Since I’ve been with you, ooh
– Hatramin’ny niarahako taminao, ooh

It’s not gonna work for you, nobody can equal me, no, no
– Tsy mety aminao izany, tsy misy afaka mitovy amiko, tsia, tsia

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up
– Hisotro an’io zava-pisotro io aho, rehefa tezitra
I should know how to pick up
– Tokony ho haiko ny maka
I’m gonna catch the rhythm
– Ho tratrako ny gadona
While she push up against me, ooh, and she tipsy
– Raha mbola nanosika ahy izy, ooh, ary izy tipsy

I had enough convo for 24
– Nanana convo ampy ho an’ny 24 aho
I peep’d you from across the room
– Mijery anao avy any ampitan’ny efitrano aho
Pretty little body dancin’ like GoGo, hey
– Mandihy toy ny gogo ny vatana kely tsara tarehy, hey

And you are unforgettable
– Ary tsy hay hadinoina ianao
I need to get you alone, ooh
– Mila irery ianao, ooh

Why not?
– Nahoana no tsy?

A fuckin’ good time, never hurt nobody
– Fotoana mahafinaritra, tsy handratra olona mihitsy
I got a little drink but it’s not Bacardi
– Nahazo zava pisotro kely aho fa Tsy Bacardi
If you loved the girl then I’m so, so sorry
– Raha tia ilay tovovavy ianao dia tena miala tsiny
I got to give it to her like we in a marriage
– Tsy maintsy omeko azy toy ny amin’ny fanambadiana

Oh-oh, like we in a hurry
– Oh-oh, toy ny maika
No, no, I won’t tell nobody
– Tsia, tsia, tsy hilaza amin’olona aho
You’re on your level too
– Eo amin’ny haavonao koa ianao
Tryna do what lovers do
– Tryna ataovy izay ataon’ny mpifankatia

Feelin’ like I’m fresh out, Boosie (Boosie)
– Mahatsiaro ho toy ny vaovao aho, Boosie (Boosie)
If they want the drama, got the Uzi (Uzi)
– Raha tian’izy ireo ny tantara an-tsehatra dia nahazo Ny Uzi (Uzi)
Ship the whole crew to the cruise ship (cruise)
– Alefaso any amin’ny sambo fitsangantsanganana (cruise)ny ekipa manontolo
Doin’ shit you don’t even see in movies (movies)
– Manao zavatra tsy hitanao akory amin’ny sarimihetsika (sarimihetsika)
Ride with me, ride with me, boss (boss)
– Mitaingina miaraka amiko, mitaingina miaraka amiko ,boss (boss)
I got a hard head but her ass soft (soft)
– Nahazo loha mafy aho fa ny borikiny malefaka (malefaka)
She want the last name with the ring on it
– Tiany ny anarana farany miaraka amin’ny peratra eo amboniny
‘Cause I pulled out a million cash, told her plank on it
– ‘Satria naka vola iray tapitrisa aho, hoy izy tamin’ny plank-ny

And you are unforgettable
– Ary tsy hay hadinoina ianao
I need to get you alone
– Mila mahazo anao irery aho
Now you wanna choose
– Ankehitriny dia te hisafidy ianao
Just pop the bubbly in the ‘cuzi
– Alefaso fotsiny ny bubbly ao amin’ny ‘ cuzi

It’s not good enough for me
– Tsy ampy ho ahy izany
Since I’ve been with you, ooh
– Hatramin’ny niarahako taminao, ooh

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up
– Hisotro an’io zava-pisotro io aho, rehefa tezitra
I should know how to pick up
– Tokony ho haiko ny maka
I’m gonna catch the rhythm
– Ho tratrako ny gadona
While she push up against me, ooh, and she tipsy
– Raha mbola nanosika ahy izy, ooh, ary izy tipsy

I had enough convo for 24
– Nanana convo ampy ho an’ny 24 aho
I peep’d you from across the room
– Mijery anao avy any ampitan’ny efitrano aho
Pretty little body dancin’ like GoGo, hey
– Mandihy toy ny gogo ny vatana kely tsara tarehy, hey

And you are unforgettable
– Ary tsy hay hadinoina ianao
I need to get you alone, ooh
– Mila irery ianao, ooh
Why not?
– Nahoana no tsy?

A fuckin’ good time, never hurt nobody
– Fotoana mahafinaritra, tsy handratra olona mihitsy
I got a little drink but it’s not Bacardi
– Nahazo zava pisotro kely aho fa Tsy Bacardi
If you loved the girl then I’m so, so sorry
– Raha tia ilay tovovavy ianao dia tena miala tsiny
I got to give it to her like we in a marriage
– Tsy maintsy omeko azy toy ny amin’ny fanambadiana

Oh, like we in a hurry
– Oh, toy ny maika
No, no, I won’t tell nobody
– Tsia, tsia, tsy hilaza amin’olona aho
You’re on your level too
– Eo amin’ny haavonao koa ianao
Tryna do what lovers do
– Tryna ataovy izay ataon’ny mpifankatia

Oh-oh, you ain’t enough for me
– Oh-oh, tsy ampy ho ahy ianao
Too much for you alone
– Be loatra ho anao irery
Baby, go and grab some bad bitches, bring ’em home
– Ry zazakely, mandehana maka bitro ratsy, ento mody izy ireo
Know the jet’s on me
– Fantaro ny fiaramanidina amiko
I’ma curve my best for you, you know
– I’ma curve ny tsara indrindra ho anao, fantatrao
So pick up that dress for me
– Ka raiso ho ahy io akanjo io
Leave the rest on
– Avelao ny ambiny

Too much convo 24 hours
– Be loatra ny convo 24 ora
When you stand next to 24 karats
– Rehefa mijoro eo akaikin’ny karat 24 ianao
She left her man at home
– Navelany tao an trano ny lehilahy
She don’t love him no more
– Tsy tia azy intsony izy
I want your mind and your body
– Tiako ny sainao sy ny vatanao
Don’t mind nobody
– Aza mampaninona na iza na iza
So, you don’t ever hurt nobody
– Noho izany, tsy mandratra olona mihitsy ianao
Baby girl work your body
– Baby girl miasa ny vatanao
Work your body
– Miasa ny vatanao

And you are unforgettable
– Ary tsy hay hadinoina ianao
I need to get you alone
– Mila mahazo anao irery aho
Now you wanna choose
– Ankehitriny dia te hisafidy ianao
Just pop the bubbly in the ‘cuzi
– Alefaso fotsiny ny bubbly ao amin’ny ‘ cuzi
Why not?
– Nahoana no tsy?

Oh, like we in a hurry
– Oh, toy ny maika
No, no, I won’t tell nobody
– Tsia, tsia, tsy hilaza amin’olona aho
You’re on your level too
– Eo amin’ny haavonao koa ianao
Tryna do what lovers do
– Tryna ataovy izay ataon’ny mpifankatia


French Montana

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: