Çarşamba, Mart 22, 2023
Ana SayfaMGRoar - Christmas Kids Malagasy Tononkira & Malagasy Ny fandikan-teny

Roar – Christmas Kids Malagasy Tononkira & Malagasy Ny fandikan-teny

Horonan-Tsary

Tononkira

Ronnette, my dear, don’t ever disappear
– Ronnette, ry malalako, aza manjavona mihitsy
Do what you want as long as you stay here
– Ataovy izay tianao raha mbola mijanona eto ianao
I need you now, I love you so much, more than you could know
– Mila anao aho izao, tiako be ianao, mihoatra noho izay fantatrao
The Christmas kids were nothing but a gift
– Ny Ankizy Krismasy dia tsy inona fa fanomezana
And love is a tower where all of us can live
– Ary ny fitiavana dia tilikambo ahafahantsika rehetra miaina

You’ll change your name, or change your mind
– Hanova ny anaranao ianao, na hanova ny sainao
And leave this fucked up place behind
– Ary avelao any aoriana ity toerana maloto ity

But I’ll know, I’ll know
– Fa ho fantatro, ho fantatro
I’ll know, I’ll know
– Ho fantatro, ho fantatro
I’ll know, I’ll know
– Ho fantatro, ho fantatro
I’ll know, I’ll know
– Ho fantatro, ho fantatro

Appearing unsightly, with devils inside me
– Miseho tsy mahafinaritra, miaraka amin’ny devoly ao anatiko

If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
– Raha manandrana mandao ahy ianao dia hahita anao, Ronnie
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
– Raha manandrana mandao ahy ianao dia hahita anao, Ronnie
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
– Raha manandrana mandao ahy ianao dia hahita anao, Ronnie
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
– Raha manandrana mandao ahy ianao dia hahita anao, Ronnie

I’m leaving, Phil, I’m leaving now
– Miala aho, Phil, miala aho izao
I’m going to escape, but you won’t know how
– Handositra aho, fa tsy ho fantatrao ny fomba
Or where to find me when I’m gone
– Na aiza no hahitana ahy rehefa lasa aho
I’ll drink myself to death insi-i-i-i-i-i-ide this prison cell, thi-is prison cell
– Hisotro ny tenako ho faty aho insi-i-i-i-i-i-ide ity efitra fonja ity,ity no efitra fonja

So, get me out of here
– Noho izany, esory aho eto
Get me out of here
– Avoahy aho eto
Get me out of here
– Avoahy aho eto
Get me out of here
– Avoahy aho eto

You’ll change your name, or change your mind
– Hanova ny anaranao ianao, na hanova ny sainao
And leave this fucked up place behind
– Ary avelao any aoriana ity toerana maloto ity

But I’ll know, I’ll know
– Fa ho fantatro, ho fantatro
I’ll know, I’ll know
– Ho fantatro, ho fantatro
I’ll know, I’ll know
– Ho fantatro, ho fantatro
I’ll know, I’ll know
– Ho fantatro, ho fantatro


Roar
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

%d blogcu bunu beğendi: