Shallipopi – Oscroh (Pepperline) Malagasy Tononkira & Malagasy Ny fandikan-teny

Horonan-Tsary

Tononkira

Only one Pluto Presido
– Iray Ihany Ny Pluto Presido
Yeah
– Eny
Dem call me Shallipopi
– Antsoy hoe Shallipopi aho

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Ny vidin’ny fomba fiainana na ianao na tsy fantatrao, na ianao na fantatrao
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Ny vidin’ny fomba fiaina na ianao na mahalala miteny (nagode), na ianao na mahalala
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Ny baiko oscroh fotsiny, ny baiko oscroh, ny baiko oscroh fotsiny
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Ny baiko oscroh fotsiny, ny baiko oscroh, ny baiko oscroh fotsiny
Pluto boy no love that make me king of OS
– Pluto zazalahy tsy misy fitiavana izay mahatonga ahy ho mpanjakan’i OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Tsy misy ankizilahy tsy misy fitiavana izay mahatonga ahy ho mpanjakan’i OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Hatramin’ny andro nahaterahako, andro nahaterahako dia nandidy an’i oscroh aho hoe
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Hatramin’ny andro nahaterahako, andro nahaterahako dia dey order oscroh aho

Let me tie my pepperline-line-line
– Avelao aho hamatotra ny tsipika-tsipika-tsipika
Pepperline-line
– Tsipika-tsipika
Pepperline-line-line
– Tsipika-tsipika-tsipika
Pepperline-line
– Tsipika-tsipika
Pepperline-line-line
– Tsipika-tsipika-tsipika
Pepperline-line
– Tsipika-tsipika

Let me tie my pepperline-line
– Avelao aho hamatotra ny tsipika dipoavatra
Pepperline-line-line
– Tsipika-tsipika-tsipika
Pepperline-line
– Tsipika-tsipika
Pepperline-line-line
– Tsipika-tsipika-tsipika
Pepperline-line
– Tsipika-tsipika
Pepperline-line-line
– Tsipika-tsipika-tsipika
Pepperline-line
– Tsipika-tsipika
Let me tie my pepperline-line
– Avelao aho hamatotra ny tsipika dipoavatra

Suffery match that Mercedes
– Mifanaraka amin’ny Mercedes
Put that gear for control Z
– Apetraho Io fitaovana io ho an’ny fanaraha-Maso Z
Hmm, ahh cellophane
– Hmm, ahh ny cellophane
Try go tear your cellophane
– Andramo rovitra ny cellophane anao
Suffery match that Mercedes
– Mifanaraka amin’ny Mercedes
Put that gear for control Z
– Apetraho Io fitaovana io ho an’ny fanaraha-Maso Z
Hmm. ahh kerosene
– Ny Hmm. ahh solika
You wan go pour my kerosene
– Te handeha ianao arotsaho ny solitany

You know I’m a gang
– Fantatrao fa andian jiolahy aho
You know I’m a gangster
– Fantatrao fa dahalo aho
Enemies fast, sha-shalli faster
– Fahavalo haingana, sha-shalli haingana kokoa
Any man that mend me is a bastard
– Izay lehilahy manamboatra ahy dia bastard
Try dey stay lowkey no cast am
– Try dey mijanona lowkey tsy misy cast am
No dey cast, no dey cast am
– Tsy misy mpilalao dey, tsy misy mpilalao dey am
It’s half pass, it’s half pass one
– Antsasaky ny fandalovana, antsasaky ny fandalovana iray
Men on guard, men dey guarder
– Lehilahy miambina, lehilahy mpiambina
Blowing ganj (clear road), blowing ganja
– Mitsoka ganj( lalana mazava), mitsoka ganja

They say me na philosopher
– Hoy izy ireo izaho na filozofa
I dey study philosophy say
– I dey fianarana filozofia milaza
Too hot you can’t handle me
– Mafana loatra tsy zakanao aho
Full squad under canopy
– Ekipa feno eo ambanin’ny tafo
What cannot be say cannot be
– Izay tsy azo lazaina dia tsy azo atao
So no go commity felony
– Ka tsy misy heloka bevava go commity
Plutomanias all of them know me
– Plutomanias fantatr’izy rehetra aho
Wahala say
– Hoy i Wahala

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Ny vidin’ny fomba fiainana na ianao na tsy fantatrao, na ianao na fantatrao
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Ny vidin’ny fomba fiaina na ianao na mahalala miteny (nagode), na ianao na mahalala
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Ny baiko oscroh fotsiny, ny baiko oscroh, ny baiko oscroh fotsiny
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Ny baiko oscroh fotsiny, ny baiko oscroh, ny baiko oscroh fotsiny
Pluto boy no love that make me king of OS
– Pluto zazalahy tsy misy fitiavana izay mahatonga ahy ho mpanjakan’i OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Tsy misy ankizilahy tsy misy fitiavana izay mahatonga ahy ho mpanjakan’i OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Hatramin’ny andro nahaterahako, andro nahaterahako dia nandidy an’i oscroh aho hoe
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Hatramin’ny andro nahaterahako, andro nahaterahako dia dey order oscroh aho

(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-tsipika-tsipika)
(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-tsipika-tsipika)
(Pepperline-line)
– (Pepperline-tsipika)
(Let me tie my pepperline-line)
– (Avelao aho hamatotra ny tsipika dipoavatra)


Shallipopi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: