Shenseea, Masicka & Di Genius – Hit & Run Malagasy Tononkira & Malagasy Ny fandikan-teny

Horonan-Tsary

Tononkira

You think you could a get in a my feelings? (No)
– Heverinao fa afaka miditra amin’ny fihetseham-poko ianao? (Tsia)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– Tsy azonao atao ny mampidina ahy any sekkle down(sekkle down)
Me give you a hit-and-run (run)
– Omeko anao ny hit-and-run (mihazakazaka)
Me give you a hit-and-run (oh)
– Omeko anao ny hit-and-run (oh)

Me did only want likkle dealings (yeah, yeah)
– Izaho ihany no te likkle fifampiraharahana (eny, eny)
Love you did a look you must be dumb (must be dumb)
– Ny fitiavana nataonao dia tsy maintsy moana ianao (tsy maintsy moana)
Me give you a hit-and-run (yes, sir)
– Omeko anao ny hit-and-run (eny, tompoko)
Me give you a hit-and-run (the genius)
– Omeko anao ny hit-and-run (ny genius)

Hey, my youth (my youth) you take it too serious (chu!)
– Hey, ny fahatanorako (ny fahatanorako) raisinao ho matotra loatra (chu!)
Give you likkle piece just a likkle feel up
– Omeo anao ny likkle piece tsapao fotsiny ny likkle
Now you take set a pon me you itch up
– Ankehitriny ianao maka mametraka pon ahy mangidihidy ianao
Give me space, give me room, give me likkle breeze nuh Jesus (Jesus)
– Omeo toerana aho, omeo toerana aho, omeo ahy ny tsio-drivotra nuh Jesosy (Jesosy)

A what make you feel so?
– Inona no mahatonga anao hahatsapa izany?
True me keep it tight and me ever clean so
– Marina fa mihazona azy mafy aho ary madio foana aho
Want me did want you
– Te haniry anao ve aho
Me never need you
– Tsy mila anao mihitsy aho
This a nuh fi people know
– Fantatry ny vahoaka a nuh fi izany
Keep it on the D-low
– Ataovy eo Amin’ny d-low izany

Me too young to lockdown with nobody
– Mbola tanora loatra aho ka tsy afaka manidy olona
I pray one day somebody keep your company
– Mivavaka aho indray andro any mba hisy olona hiaraka aminao
And a girl like me just want to have fun and more money
– Ary ny tovovavy toa ahy dia te hiala voly sy vola bebe kokoa
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Fa ianao dia fifandraisana pree ary tsia ho ahy izany, aah

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Heverinao fa afaka miditra amin’ny fihetseham-poko ianao? (Fihetseham-po)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– Tsy azonao atao ny mampidina ahy any sekkle down(sekkle down)
Me give you a hit-and-run (oh)
– Omeko anao ny hit-and-run (oh)
Me give you a hit-and-run
– Nomeko anao ny hit-and-run

Me did only one likkle dealings
– Tsy nanao afa-tsy fifampiraharahana likkle iray aho
Love you did a look you must be dumb
– Tiavo ianao nanao fijery tsy maintsy moana ianao
Me give you a hit-and-run
– Nomeko anao ny hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Nomeko anao ny hit-and-run

Long story short
– Tantara lava fohy
Your pussy good and done
– Ny pussy tsara sy vita
Heaven me see when you pull your – down
– Ny lanitra hitako rehefa misintona ny anao ianao
Call, call your phone
– Antsoy, antsoy ny findainao
Me want some
– Tiako ny sasany
Dial tone again your heart numb
– Dial tone indray ny fonao
A wicked, wicked bout hit-and-run
– Fandresena ratsy fanahy sy ratsy fanahy

Me a real bad bitch me no sekkle down
– Tena ratsy fanahy aho tsy misy sekkle midina
Get the bricks you level up
– Ampiakaro ny biriky
Can’t style me though, me up
– Tsy afaka manaingo ahy anefa aho
But me miss when we a fuck aye
– Fa malahelo aho rehefa tsy mahita

Me too young to lockdown with nobody
– Mbola tanora loatra aho ka tsy afaka manidy olona
I pray one day somebody keep your company
– Mivavaka aho indray andro any mba hisy olona hiaraka aminao
And a girl like me just want have fun and more money
– Ary ny tovovavy toa ahy dia maniry fotsiny miala voly sy vola bebe kokoa
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Fa ianao dia fifandraisana pree ary tsia ho ahy izany, aah

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Heverinao fa afaka miditra amin’ny fihetseham-poko ianao? (Fihetseham-po)
Me soon get you fi sekkle down (down)
– Tsy ho ela aho dia hampidina anao (midina)
Me give you a hit-and-run
– Nomeko anao ny hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Nomeko anao ny hit-and-run

Me did only want likkle dealings (likkle dealings)
– Ny likkle dealings (likkle dealings)ihany no tadiaviko
Love you did a look you must be dumb (likkle dealings)
– Ny fitiavana nataonao dia tsy maintsy moana ianao (likkle dealings)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Omeko anao ny hit-and-run (hit-and-run)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Omeko anao ny hit-and-run (hit-and-run)
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Hit-and-run, hit-and-run ,h
Hit-and-run
– Fandosirana sy fandosirana

Me give you a hit-and-run
– Nomeko anao ny hit-and-run
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Hit-and-run, hit-and-run ,h
Me give you a hit-and-run
– Nomeko anao ny hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Nomeko anao ny hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Nomeko anao ny hit-and-run


Shenseea

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: