Search Lyrics & Translation:

Travis Scott – sdp interlude Malagasy Tononkira & Malagasy Ny fandikan-teny

Horonan-Tsary

Tononkira

Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop…
– Mifoka sigara, misotroa, pop…
One
– Iray

Yeah, yeah
– Eny, eny
So smoke some, drink some, pop one (lit)
– Koa mifoka sigara, misotroa, pop one (lit)
Smoke some, drink some, pop one (lit)
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray (lit)
Smoke some, drink some, pop one (lit)
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray (lit)
Smoke some, drink some, pop one (lit)
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray (lit)
Yeah
– Eny

Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray
Smoke some, drink some, pop one
– Mifoka ny sasany, misotroa ny sasany, pop iray

Your mama never let you guys outside
– Tsy avelan’ny reninao any ivelany mihitsy ianao
She probably still beat your ass
– Mety mbola nokapohiny ny borikinao
Man, what the…
– Lehilahy, inona ny…
You a virgin? You a virgin, huh?
– Virjiny ve ianao? Ianao virjiny, huh?
Your lil’ small, your lil’ skinny ass can’t even take it
– Ny borikinao kely, ny borikinao mahia dia tsy afaka mandray azy akory
What you doin’ with that weed?
– Inona no ataonao amin’io tsimparifary io?
Where you get that? Huh?
– Aiza no ahazoanao izany? Inona?
I’ma tell your mama
– Lazaiko amin’ny reninao


Travis Scott

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:


You need 5 second listen for Skip Ad
%d blogcu bunu beğendi: